Åstorps kommuns bygglovshantering på andra plats i servicemätningen Insikt

Bild

Åstorps kommun placerar sig på andra plats gällande bygglovshantering enligt resultatet för Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning Insikt. Totalt sett hamnar vi på plats 12 bland de 198 kommuner som deltagit i mätningen. Insikt är en undersökning som mäter servicen i kommuners myndighetsutövning.

Åstorps kommun har fått bra resultat inom flera områden men den stora vinsten är resultatet för vårt arbete med bygglovshantering med en höjning av nöjdkundindex (NKI). Förra årets mätning fick vi ett NKI på 80 och nu fick vi ett resultat på 94 för bygglov. Inom bygglov har vi förbättrats inom alla serviceområden såsom information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

-Det är mycket glädjande att se att företagare i kommunen blir allt nöjdare med vår service. Det visar att arbetet som man lagt ner med att digitalisera, samarbeta och informera mer har gett resultat. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt arbetssätt för att förbättra vår service och det känns bra att få ett betyg att vi har lyckats, säger Mentor Demjaha som är förvaltningschef i Åstorps kommun.

Nöjda företagare i kontakt med Åstorps kommun

Fokus för mätningen är kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Resultatet visar att företagarna är fortsatt nöjda med den service de får av kommunen. Totalt visar mätningen ett Nöjd Kund Index (NKI) på 84 och vi placerar oss på plats 12 av de 198 kommuner som deltagit i mätningen.

-Fantastiskt att vi har uppnått ett så gott resultat med vår myndighetsutövning i kommunen. Speciellt roligt att bygglov fick ett så fint resultat med ett NKI på 94, där Sverigemedel för motsvarande städer är 63. Alla områden har totalt ett mycket bra resultat, vilket tillsammans leder till ett gott och bra företagsklimat, säger Susann Cardell, ansvarig för näringslivsfrågor i Åstorps kommun.

Åstorps kommun arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet i kommunen och enligt SKRs mätning har vi fått ett mycket högt betyg.

-Det är ett riktigt bra resultat och det känns roligt att våra företagare ger oss ett så goda betyg och att det syns i mätningen att vårt arbete med att förbättra servicen till våra företag faktiskt ger resultat år för år, säger Jonas Jönsson, kommundirektör i Åstorps kommun.

SKR Insikt

SKR mäter myndighetsområden bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det är myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen. Insikt tittar framför allt närmare på hur kommunernas service upplevs och rankas av gruppen företagare. Resultatet kan vi jämföra över tid och med andra kommuner och resultatet är ett konkret verktyg för vårt förbättringsarbete.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-04-24

Kontakt