Asterns vårdboende jobbar med kvalitetsökningen Stjärnmärkt

Bild

Åstorps kommun arbetar löpande med kvalitetshöjning och just nu går alla medarbetare på Asterns vårdboende en utbildning för att få ytterligare kunskap om demens och personcentrerad demensvård. Målet är att arbetsplatsen ska bli Stjärnmärkt 2024.

Alla medarbetare på Asterns vårdboende går nu igenom en utbildningsmodell för att kvalitetshöja arbetet inom demens och demensvård. Utbildningen heter Sjärnmärkt och omfattar fyra utbildningstillfällen med reflektionsträffar och webbutbildningar. Målet är att arbetsplatsen ska bli Stjärnmärkt 2024.

För att bli stjärnmärkt har två medarbetare utbildats till instruktörer inom Stjärnmärkt för att kunna utbilda sina medarbetare på Astern.

- Vi går igenom olika demenssjukdomar, personcentrerad vård och pratar om nollvision för en demensvård utan tvång eller begränsningar. Det har blivit många diskussioner som också har gett oss möjlighet att få erfarenhet av varandra. Vi pratar om hur vi hanterat olika händelser och tipsar varandra, säger Sofie Göthe som är utbildad instruktör inom Sjtärnmärkt och jobbar på Astern i Åstorps kommun.

Tillsammans har hon och kollegan Carina Persson gått en tvådagars utbildning i Stockholm för att bli instruktörer inom Stjärnmärkt.

- Det är roligt och positivt att få utbilda mig själv och tillsammans med mina kollegor. Vi får en uppfräschning av redan lång erfarenhet. Det är nog inte så mycket som är nytt men vi har fått några ”aha-upplevelser”. Och jag märker att vi tänker mer på hur vi gör saker nu när vi pratar om det genom utbildningstillfällena, säger Carina.

Personcentrerad vård och nollvision

Genom utbildningen får personalen på Astern kunskap och verktyg för att utveckla personcentrerad omsorg på arbetsplatsen.

- Personcentrerad vård innebär att vi utgår ifrån den enskildes behov och har bland annat en checklista som vi använder. När någon flyttar in hos oss har vi till exempel samtal med personen och familjen och de får fylla i en levnadsberättelse med information om sin familj, sina vanor, eventuella ovanor och intressen, säger Carina.

Omsorgen ska anpassas efter vårdtagaren och även aktiviteterna som erbjuds anpassas efter personens intressen och behov.

- På grund av demens kanske du inte kommer ihåg att du gjort en aktivitet men du har kvar känslan länge av att du har haft kul eller känt samhörighet, säger Carina.

Nollvisionen innebär att personalen arbetar för vård utan begränsningar.

- Vi har jobbat så hela tiden utan att veta att det ingår i Stjärnmärkningen. Begränsningar kan till exempel vara en låst rullstol eller låsta dörrar som upplevs begränsande för vårdtagaren, säger Sofie.

Kvalitetsökning genom Stjärnmärkt

- Jag har velat göra detta länge. Det är kul att få lära ut och själv få kunskapen. Att vi alla på arbetsplatsen får mer kunskap och tips på hur vi kan arbeta tror jag ökar kvalitén på boendet. Nu kan vi snart bli ett Stjärnmärkt boende och sedan kommer vi att uppdatera alla medarbetares kunskaper en gång varje år för att behålla vår stjärna, säger Sofie.

Här kan du läsa mer om Stjärnmärkt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-05-16

Kontakt