Familjen Helsingborg förstärker Skånes internationella marknadsföringskraft

Bild

Skåne kraftsamlar kring den internationella marknadsföringen. Hela familjen Helsingborg bestående av elva kommuner, där Åstorps kommun ingår, går in som delregion i samarbetet mellan Visit Skåne och de skånska kommunerna.

Därmed har samarbetet Ett skånskt partnerskap under senaste året gått från nio till 22 kommuner, av Skånes samtliga 33 kommuner.

Ett Skånskt Partnerskap syftar till att främja turismnäringens hållbara utveckling i Skåne med hjälp av framför allt gemensamma internationella marknadsföringsstrategier.

-Åstorps kommun och Söderåsen kommer på detta sätt att få en ytterligare fantastisk möjlighet att synas och därmed stärka vår position som ett attraktivt besöksmål i Skåne. Vårt partnerskap med Visit Skåne är en härlig och viktig pusselbit i vår fortsatta utveckling, säger Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorps kommun.

I höstas var nio kommuner med i Ett Skånskt Partnerskap. Ytterligare tre kommuner kom med i vintras. Och nu har Visit Skåne alltså glädjen att meddela att samtliga kommuner i Familjen Helsingborg kliver in i samarbetet med start 2025.

– Det betyder att hela 22 kommuner i Skåne numera är med i Ett Skånskt Partnerskap. Vi kommer nu med avsevärd kraft kunna samverka i den viktiga internationella marknadsföringen av Skåne och allt det fantastiska vi har att erbjuda. Det är mycket positivt och långt över vad jag hade vågat hoppas på i höstas. Framöver kommer vi kunna ta gemensamma marknadsföringsinitiativ med olika innehåll, riktat mot olika internationella målgrupper, för att främja tillväxt i näringen och skapa förutsättningar för fortsatt god utveckling i den skånska turismsektorn, säger Max Granström, VD för Visit Skåne AB.

Med dagens överenskommelse ökar Familjen Helsingborgs engagemang i den internationella turismmarknadsföringen. Målet har varit att få med alla elva kommuner. Och nu är man i hamn med hela Nordvästra Skåne som dessutom kan erbjuda ett antal av Sveriges största besöksdestinationer.

– Initiativet kommer märkbart att påverka näringen i positiv riktning när det blir enklare att samverka kring marknadsföringen gentemot internationell press men också när det gäller hållbar turism och teknik. Den starka förhoppningen är att resandet till Skåne kommer att växa när vi kan samla oss. Våra besökare har en fantastisk del av Sverige att utforska, och de vill göra det helt utan att tänka på gränser, säger Helena Wennerström, biträdande kommunikations- och näringslivsdirektör i Helsingborg.

Fakta

Familjen Helsingborg består av kommunerna: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor genomförs i Skåne. Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusionering av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-07-04

Kontakt