Tillgänglighetsredogörelse

Åstorps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur www.astorp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar systematiskt för att lösa problemen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Flera dokument är inte tillgängliga.
  • Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att ha dem publicerade även utan textning.
  • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
  • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av www.astorp.se. Senaste bedömningen gjordes den 6 mars 2023.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.astorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

  • Du kan lämna en synpunkt via länken nedan.
  • Du kan ringa oss på telefonnummer 042-640 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-03-06

Kontakt