Efter sommaren blir det enklare att ansöka om försörjningsstöd

Bilden visar en kvinnas händer som håller i en iPhone framför en dator

Till hösten kan du som medborgare ansöka om försörjningsstöd via en e-tjänst här på kommunens webbplats. Ansökan kommer att kunna göras via dator, smartphone eller surfplatta. Genom att använda e-tjänsten sparar både du som medborgare och vi tid i handläggningen.

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt. Varje månad hanterar kommunen runt 250 ansökningar om försörjningsstöd. Vissa söker för första gången medan andra har sökt tidigare. Ansökningarna lämnas i dag in fysiskt till kommunens kundtjänst som i sin tur manuellt hanterar dessa vidare till socialsekreterare. Genom att digitalisera processen blir det enklare för medborgare att lämna in sina ansökningar.

–Vi ser stora fördelar med att digitalisera ansökningarna. Det kommer frigöra tid hos både kundtjänst och hos våra handläggare på socialförvaltningen, säger Anki Werger, projektledare för införandet av det nya verksamhetssystemet.

Utöver tidsbesparingar kommer det digitaliserade arbetssättet även innebära minskade administrativa kostnader då det inte längre innebär några brevutskick.

Hur kommer ansökan gå till?

Du som medborgare kommer på ett enkelt sätt kunna ansöka om försörjningsstöd på vår hemsida under dygnets alla timmar. Ansökan görs med BankID via dator, smartphone eller surfplatta. När ansökan är gjord kan du följa hela ärendets gång och skicka meddelande till din handläggare.

Uppstart under hösten

Nästa steg i projektet är att en pilotgrupp ska få testa det nya systemet. Detta sker nu under sommaren. När allt är testat och godkänt lanseras e-tjänsten på bred front till hösten. All nödvändig information kring den nya ansökningsprocessen kommer att finnas tillgänglig här på vår webbplats när e-tjänsten lanserats.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-07-01

Kontakt