Ansök om investeringsbidrag senast 20 september

En ung flicka spelar fotboll.

Har er förening en investering ni vill söka bidrag för? Skicka in er ansökan senast  20 september för att den skall kunna behandlas och beslutas innan utgången av september. Nästa ansökningsperiod för investeringsbidraget är fram till 20 mars.

Investeringsbidrag kan sökas av föreningar som uppfyller grundkraven för att vara bidragsberättigad samt uppfyller kraven antingen som barn- och ungdomsförening eller kulturförening.

Bidraget kan sökas av förening som har behov av:

  • inventarieköp eller
  • nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-/kulturanläggning.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-08-26

Kontakt