Nu lanseras ny e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd

Bilden visar en mobiltelefon och en dator.

Från och med den 30 augusti kan du som medborgare göra din återansökan av försörjningsstöd digitalt via vår nya e-tjänst ”Sök försörjningsstöd”. Ansökan kan göras via dator, smartphone eller surfplatta. Framöver kommer även nyansökningar av försörjningsstöd kunna upprättas digitalt.

Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett stöd till dig som har svårt att klara dig själv ekonomiskt. Varje månad hanterar kommunen runt 250 ansökningar om försörjningsstöd. Vissa söker för första gången medan andra har sökt tidigare. Ansökningarna lämnas i dag in fysiskt till kommunens kundtjänst som i sin tur manuellt hanterar dessa vidare till socialsekreterare. Genom att digitalisera processen blir det enklare för medborgare att lämna in sina ansökningar. Genom att använda e-tjänsten sparar både du som medborgare och vi tid i handläggningen.

–Vi ser stora fördelar med att digitalisera ansökningarna. Det kommer frigöra tid hos både kundtjänst och hos våra handläggare på socialförvaltningen, säger Anki Werger, projektledare för införandet av det nya verksamhetssystemet.

Utöver tidsbesparingar kommer det digitaliserade arbetssättet även innebära minskade administrativa kostnader då det inte längre innebär några brevutskick.

Hur går ansökan till?

Du som medborgare kommer på ett enkelt sätt kunna ansöka om försörjningsstöd på vår hemsida under dygnets alla timmar. Ansökan görs med BankID via dator, smartphone eller surfplatta. När ansökan är gjord kan du följa hela ärendets gång och skicka meddelande till din handläggare i e-tjänsten.

Digitala återansökningar av försörjningsstöd från den 30 augusti

Under sommaren har en pilotgrupp testat det nya systemet, och efter en lyckad testperiod lanseras nu e-tjänsten, där återansökningar av försörjningsstöd kommer att kunna göras digitalt från den 30 augusti 2021. När e-tjänsten öppnat behöver du ansöka inom 10 dagar, inkommer ansökan efter den 10 september hanteras ansökan som en sent ankommen ansökan precis som tidigare. Framöver kommer även du som ansöker om försörjningsstöd för första gången att kunna göra det digitalt.

All nödvändig information kring den nya ansökningsprocessen samt länk till e-tjänsten hittar du på sidan för Försörjningsstöd här på vår webbplats.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-08-30

Kontakt