Ny konceptförskola planeras i Kvidinge

Bilden visar var i Kvidinge konceptförskolan ska ligga

I Kvidinge har det länge funnits ett ökat behov av förskoleplatser. För att möta det behovet planerar nu Åstorps kommun att bygga en konceptförskola i Kvidinge med plats för 120 barn.

En konceptförskola innebär en förskola som byggs utifrån ett redan på förväg genomtänkt koncept. Konceptförskolan som planeras i Kvidinge ska byggas utifrån Skanskas modell för 120 barn.

Förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar och barnen kommer att vara uppdelade i flera barngrupper. Avdelningarna kommer att erbjuda en arbetsmiljö för både barn och vuxna där ytor för lärande, aktivitet, kreativitet, samspel och lugn och ro ska finnas. I planeringen har hänsyn tagits till att barn i olika åldrar kräver olika förutsättningar för att deras vistelse på förskolan ska bli lärorik och stimulerande.

Öppna lekytor för bättre översikt och möjlighet för musik, rörelse och teater erbjuds

Förskolans lekytor kommer att vara öppna för att "rum i rummen" ska kunna skapas med hjälp av möblering. Detta ska bidra till en bättre överblick för personalen och erbjuda fler valmöjligheter för barnen. I lokalerna ska flera ateljéer för kreativt skapande finnas, där barn från olika avdelningar kan träffas och tillsammans utforska olika material. Möjlighet för musik, rörelse och teater kommer erbjudas så att barnen får möjlighet att kommunicera med kroppen. En scen för uppträdanden ska också finnas på en central plats på förskolan.

Barnen äter på olika platser efter ålder

De yngre barnen kommer att äta sina måltider på sina avdelningar då deras behov av lugn och ro är större än de äldre barnens. Från cirka 3 års ålder och uppåt kommer barnen att äta i en gemensam matsal i två matlag för att skapa en trivsam stund där barnen kan äta i sin egen takt. Detta gör att de lekytor som finns på avdelningarna hos de äldre barnen kan stå orörda med deras aktiviteter i gång medan de äter i matsalen.

För de barn som behöver sova under sin vistelse kommer sovstunden att förläggas utomhus i speciella sovrum som ligger i direkt anslutning till de yngre barnens avdelningar. Om det behövs på grund av speciella väderförhållanden kan barnen sova inomhus.

Detaljplanen för den nya konceptförskolan finns att ta del av här på astorp.se:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2021-09-16

Kontakt