Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att yttra sig har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Samråd


Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Granskning

 

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för granskning.

Antagna planer

Antagande

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-29