Utställda planer

Nedan redovisas de planer Åstorps kommun ställer ut i nuläget. De med rätt att överklaga har fått information kring hur detta ska ske antingen på e-post eller traditionell post.

Planer på samråd

Planprocess Samråd

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för samråd.

Planer på granskning

Planprocess granskning

Just nu har kommunen inga detaljplaner utställda för granskning.

Antagna planer

Just nu har kommunen inga antagna planer på utställning.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-03-15

Kontakt