Så här kvalitetssäkrar vi våra familjehem

Bild

För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Därför finns familjehem eller jourhem som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem. Så här gör vi för att kvalitetssäkra familjehemmen.

Det är socialnämnden som har till ansvar att alla barn får en trygg och god uppväxt. En av många insatser som socialnämnden kan ge för att säkerställa barns uppväxtförhållanden är familjehem. Ett familjehem är ett hem som för kortare eller längre tid tar emot barn eller ungdom och ger det vård, omsorg och trygghet. Detta stöd kan ges när barnet av olika anledningar inte kan bo kvar hemma hos sin familj.

Det här ingår i uppdraget

Det finns inga krav på hur familjen ska se ut. Det viktigaste är att det finns tid, utrymme, tålamod och ett stort engagemang för barn. Som familjehem finns det däremot vissa kriterier som behöver uppfyllas för att säkerställa barnets bästa. Exempelvis ska barnet få ett eget rum och minst en i familjen ska ha körkort och tillgång till bil. Utöver det förväntas du bland annat bidra till att barnet har en bra vardag, hjälpa barnet i sin skolgång och stötta barnet i kontakten med familj och vänner.

Innan uppdraget godkänns sker en grundlig utredning för att avgöra lämpligheten hos familjehemmet, samt att familjehemmet matchar barnets behov. I utredningen kan kommunen bland annat titta på:

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • hur boendet och närmiljön ser ut
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från polisens misstanke- och brottsregister
  • referenser från närstående eller en kollega.

Familjehemmet samt barnet följs sedan upp regelbundet av barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare.

Utbildningar och stöd erbjuds

Alla familjehem får utbildning i sitt uppdrag i form av rådgivning från kommunens familjehemssekreterare, umgängesstöd, möjlighet att träffa andra familjehem samt telefonstöd dygnet runt. Familjehemmet får även planerad samt akut avlastning när det behövs.

Mer information om kommunens arbete med familjehemsvård kan du ta del av här:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-01-28

Kontakt