Familjehem för barn

Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem under några månader eller år.

"Barnet ska inte bara in i huset, barnet ska in i hjärtat".

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg, varm och kärleksfull miljö hos en annan familj. Även om det ibland bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket.

Innan barnet flyttar till familjehemmet är det bra om vårdnadshavare tillsammans med socialsekreteraren kan besöka familjen. Då får de möjlighet att lära känna varandra.

Socialsekreteraren ordnar så att barnet folkbokförs i familjehemmet och ser också till att barnet skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget ändras så att det betalas ut till familjehemmet.

Tillsammans med socialsekreteraren görs en plan upp om hur umgänget mellan vårdnadshavare och barnet ska se ut.

Socialtjänsten, vårdnadshavare, familjehemmet och barnet ska ha regelbundna uppföljningsmöten där de går igenom hur barnet har det och om det är något som inte fungerar.

När kan barnet flytta hem igen?

När vårdnadshavare är i en situation som är så bra att de klarar av att ta hand om sitt barn igen är det dags att börja planera för en hemflyttning. Om allt har varit bra i familjehemmet har barnet fäst sig vid sin andra familj, har kanske fått nya kompisar på sin nya skola eller förskola. Det är därför viktigt att hemflytten får ta lite tid och att ditt barn får behålla de nya kontakterna så länge det finns önskemål om det.

Om barnet har bott i familjehemmet i tre år ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Om detta skulle ske har vårdnadshavare fortfarande rätt att regelbundet träffa sitt barn.

Vill du bli familjehem?

Det finns inga krav på hur din familj ser ut. Det viktigaste är att du har tid, utrymme, tålamod och ett stort engagemang för barn. Det finns däremot vissa kriterier för att säkerställa barnen bästa.

Dessa kriterier finns på dig och din familj för att ni ska kunna bli familjehem.

 • Det placerade barnet ska ha ett eget rum. Undantag kan göras vid spädbarns- eller syskonplacering.
 • Minst en i familjen har körkort och tillgång till bil.
 • Beslutet att bli familjehem tas av hela familjen, även eventuella hemmavarande barn.
 • Du förekommer inte i polisens belastningsregister i samband med mord, misshandel eller övergrepp.
 • Du lider inte av allvarlig psykisk eller fysisk ohälsa som hindrar dig att uppfylla de förväntningar som vi har på ett familjehem.

Utöver våra kriterier är det viktigt att du känner till vilka förväntningar som finns på dig. Som familjehem ska du:

 • medverka till att målet med placeringen uppnås.
 • stödja barnet i sin skolgång och i sin psykiska och fysiska hälsa.
 • stödja barnets kontakt med närstående
 • ha regelbunden kontakt med familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare
 • delta i utbildning och handledning
 • göra individuella anpassningar utifrån uppdragets karaktär.

För att vara familjehem behövs ingen särskild förkunskap. Vi erbjuder alla våra familjehem Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att växa i" så att alla kan känna sig trygga i sina uppdrag.

Så här går ansökan till:

 1. Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst.
 2. Lämna dina uppgifter och ditt medgivande för inhämtning av registerutdrag.
 3. Registerkontroll görs och personlig lämplighet bedöms individuellt vid eventuell förekomst i något av i e-tjänsten nämnda register.
 4. Vi tar kontakt med dig utifrån din intresseanmälan och bokar in ett informationsmöte.
 5. Om du har fortsatt intresse görs ett hembesök i samband med utredningssamtal.
 6. Referenssamtal genomförs.
 7. Din utredning sammanställs, kommuniceras till dig och förslag till beslut lämnas till socialnämndens arbetsutskott i Åstorps kommun.
 8. Beslut fattas och lämnas till dig.

Du ska känna dig trygg att dina önskemål och förutsättningar matchas med ett eventuellt uppdrag. När ett passande uppdrag kommer in till oss tar en familjehemssekreterare kontakt med dig för att lämna kort och avidentifierad information om uppdraget. Du har alltid möjlighet att tacka nej till föreslaget uppdrag. Känner du att detta uppdrag är något för dig, bokar vi in en första träff hemma hos dig med barnet och dess vårdnadshavare om det anses lämpligt. På det sättet får barnet och eventuellt vårdnadshavare möjlighet att träffa dig innan placeringen sker för att se vart barnet kommer bo. Känns allting bra för båda parter bokas placeringsdagen. Löpande information fram tills dess lämnas till dig. Avtal upprättas.

När du får ett uppdrag erbjuds du:

 • Arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuners och regioners riktlinjer och utifrån uppdragets karaktär.
 • Tillhörighet till ett nätverk med ett för dig ansvarigt mentorshem.
 • Regelbunden handledning, både indivuduellt och tillsammans med andra familjehem.
 • Aktiviteter och träffar inom nätverket.
 • Beredskap dygnet runt via telefon.
 • Avlastning vid behov.
 • Umgängesstöd vid behov.
 • Utbildningen "Ett hem att växa i."
 • Kunskapsstöd i form av utbildningar och workshops.
 • Delaktighet i utvecklingen av den fortsatta familjehemsvården.

Aktuellt

Åstorps kommun söker nu två familjehem i omgivningen som kan erbjuda barn en trygg och stabil miljö. Uppdragen gäller:

 • En charmig, glad och social treårig pojke som trivs bra med andra barn. Pojken har lätt att knyta an och är lätt att tycka om. Han behöver en trygg och aktiv familj som kan hjälpa honom att skapa rutiner och lära honom gränser. Uppföljningar med hälso- och sjukvården kommer behövas till en början då detta misskötts tidigare.
 • Två glada flickor i 10-årsåldern som behöver uppmärksamhet och kärlek. Önskemål om att det inte finns yngre barn eller barn i samma ålder i familjehemmet. Tjejerna är i behov av två trygga och aktiva vuxna som är känslomässigt närvarande. En av systrarna behöver stöd i skolgången och hjälp att hitta en meningsfull fritid.

Vi erbjuder bland annat regelbunden handledning, tillhörighet till ett nätverk med ett för dig ansvarigt mentorhem, beredskap dygnet runt via telefon och avlastning vid behov.

Är du familjehemmet som vi letar efter?

Kontakta våra familjehemssekreterare Noomi Lundh (042-640 05) och Thea Schweizer (042-641 96) för mer information.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-20

Kontakt