Familjehem för barn

Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem under några månader eller år.

"Barnet ska inte bara in i huset, barnet ska in i hjärtat".

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver komma till en trygg, varm och kärleksfull miljö hos en annan familj. Även om det ibland bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket.

Vi söker familjehem i Åstorps kommun!

Just nu söker vi nya familjehem i Åstorps kommun. Hör av dig till oss om uppdraget låter intressant för dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vem kan bli familjehem?

För att bli familjehem behövs ingen särskild förkunskap och det finns inga krav på hur ett familjehem ska se ut. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut från fall till fall. För att behovet ska kunna mötas behövs det olika slags familjekonstellationer. Att vara ensamstående är inget hinder. Det viktigaste är att du har tid, utrymme, tålamod och ett stort engagemang för barn. Det finns däremot vissa kriterier för att säkerställa barnen bästa.

 • Det placerade barnet ska helst ha ett eget rum. Undantag kan göras vid spädbarns- eller syskonplacering, eller efter individuell bedömning.
 • Du har körkort och tillgång till bil.
 • Beslutet att bli familjehem tas av hela familjen, även eventuella hemmavarande barn.
 • Du och andra i hushållet förekommer inte i polisens belastningsregister i samband med mord, misshandel eller övergrepp.
 • Du och andra i hushållet lider inte av allvarlig psykisk eller fysisk ohälsa.

Är du osäker gällande någon av punkterna får du gärna ta kontakt med oss.

Vad innebär det att bli familjehem?

Är du familjehem kommer ett barn bo hos dig på heltid. Barnet har ofta ett osynligt bagage med sig som kräver tid och det lilla extra. Du kommer ha kontakt med barnets familj. Som familjehem tar du därav inte enbart hand om ett barn, utan ansvarar även för en rad olika uppgifter.

 • Medverka till att målet med placeringen uppnås.
 • Stödja barnet i sin skolgång.
 • Stödja barnet i sin psykiska och fysiska hälsa.
 • Stödja barnets kontakt med närstående i form av exempelvis digitalt och fysiskt umgänge.
 • Ha regelbunden kontakt med familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.
 • Delta i utbildning och handledning.
 • Göra individuella anpassningar utifrån uppdragets karaktär.

Så här blir du familjehem

För att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan i vår e-tjänst. Denna är inte bindande och du har när som helst möjlighet att under processen avbryta din anmälan.

 1. Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst.
 2. Registerkontroll görs och personlig lämplighet bedöms individuellt vid eventuell förekomst i något av i e-tjänsten nämnda register.
 3. Vi tar kontakt med dig utifrån din intresseanmälan och bokar in ett informationsmöte.
 4. Om du har fortsatt intresse görs ett antal hembesök i samband med utredningssamtal.
 5. Referenssamtal genomförs.
 6. Din utredning sammanställs och kommuniceras till dig. Eventuella ändringar genomförs efter samråd med dig.
 7. Sammanfattning av utredningen skrivs.
 8. Passande uppdrag inväntas.

Så här går det till när du får ett familjehemsuppdrag

Du ska känna dig trygg att dina önskemål och förutsättningar matchas med ett eventuellt uppdrag. När ett passande uppdrag kommer in till oss tar en familjehemssekreterare kontakt med dig för att lämna kort och avidentifierad information om uppdraget. Du har alltid möjlighet att tacka nej till föreslaget uppdrag. Känner du att uppdraget är något för dig, går vi vidare i processen.

Vi bokar in en tid där du får träffa barnet och dess vårdnadshavare. Om det anses lämpligt kan detta ske hemma hos dig. På det sättet får barnet och eventuellt vårdnadshavare möjlighet att träffa dig innan placeringen sker för att se var barnet kommer bo. Känns allting bra för båda parter bokas placeringsdagen.

Socialsekreteraren ordnar så att barnet folkbokförs hos dig och ser också till att barnet skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget/CSN ändras så att det utbetalas till dig.

Tillsammans med socialsekreteraren görs en plan upp om hur umgänget mellan vårdnadshavare och barnet ska se ut.

Under hela processen kommer du få löpande information kring placeringen.

 • Arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuners och regioners riktlinjer och utifrån uppdragets karaktär, se länk nedan.
 • Regelbunden handledning, både individuellt och tillsammans med andra familjehem.
 • Avlastning vid behov och efter bedömning.
 • Utbildningar och workshops.
 • Delaktighet i utvecklingen av den fortsatta familjehemsvården.
Senast ändrad • 2023-04-24

Kontakt