Tingvalla strövområde fortsätter utvecklas

Bild

Åstorps kommun genomför flera satsningar för att göra området mer tillgängligt och attraktivt för besökare.

Vad är det som har gjorts?

  • Sly har röjts undan och farliga träd har tagits ner.
  • Parkeringsytan har ramats in med en gabionmur. Gabionmuren kommer kläs med murgröna.
  • Tre nya grillplatser finns placerade på höger sida om parkeringen. Varje grillplats kommer att få två bänkar.
  • Serviceplatsen är upprustad och där finns nu en handikapptoalett.
  • Intill dansbanan finns en hinderbana för barn att klättra i.
  • Nytt utegym med träningsredskap i trä finns placerat på vänster sida om parkeringen.


Pågående och kommande satsningar

  • Den gemensamma startplatsen för sex stycken uppmärkta leder kommer att finnas invid dammen.
  • Utanför serviceplatsen ska det planteras en skogslind med vildblommor runt om. Ytan kommer inte att klippas utan ska få lov att växa fritt till gagn för insektsliv.
  • Informationsskyltar ska sättas upp vid entrén och det ska bli tydligare hur man tar sig från tågstationen till området.
  • Under sommaren kommer det finnas ett sommarkafé öppet som kommer erbjuda försäljning av kaffe, läsk, glass och liknande.

Området utvecklas med stöd från bland annat Leader och Europeiska Landsbygdsfonden och planeras vara klart under våren 2022.

Läs mer om projektet här:

Grill

Använd gärna de nya grillplatserna. Glöm inte att ta med kol eller briketter.

hinderbana

Testa balansen på hinderbanan intill dansbanan.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-03-31

Kontakt