Tingvalla - en port till Söderåsen

Tingvalla ska bli mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Platsen ska även fungera som en ingång vidare ut till Söderåsen. Området ska utvecklas med stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden.

Tingvalla – en port till Söderåsen har blivit tilldelade 1,6 miljoner kronor som ska användas för att utveckla området kring Tingvalla och få fler att stanna till i området när de besöker Söderåsen. Förhoppningen är att Tingvalla ska fungera som en port till Söderåsen.

Satsningar ska göras för att utveckla området. Bland annat ska nytt informationsmaterial tas fram som lyfter information om platsen och det unika med Söderåsen som besöksmål. Vandringslederna i området ska märkas upp och förbättras och en ny led ska anläggas för personer med funktionshinder. Området ska även få en hinderbana för barn fler grillplatser.

Även samarbeten med Söderåsens nationalpark och Destination Söderåsen ska införas för att växla upp kompetenser och marknadsföra Tingvalla bättre.

En annan del i projektet är att förbättra möjligheterna till nya etableringar av verksamheter i anslutning till platsen. På sikt kan projektet öppna möjligheter för det lokala närings- och föreningslivet att använda platsen för att etablera kaféer, restauranger, guidade turer och idrotts- och föreningsaktiviteter.

Om projektet

Tingvalla – en port till Söderåsen är ett gemensamt arbete som drivs av Åstorps kommun i samarbete med tillsammans med Destination Söderåsen, Söderåsens Nationalpark, Tingvalla Bygdegårdsförening och andra föreningar, markägare och näringslivet.

Tingvallaprojektet kommer att pågå under ett års tid och beräknas vara färdigt under våren 2022.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunen fått stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden.

Logotyper för Leader och Euopeiska jordbruksfondeb för landsbygsutveckling.

Varför ska området kring Tingvalla utvecklas?


Tingvalla har stor potential

Platsen Tingvalla ligger centralt i Åstorp, cirka 1.2 kilometer från stationen och centrum. Tingvalla är ett vackert naturområde med stor potential. Skåneleden “ås till ås” startar vid Åstorps station och går via Tingvalla till Brösarp på Österlen och platsen är även intressant ur ett historiskt perspektiv. Vi vill få fler besökare under en längre tid på året och att Tingvalla blir en känd plats som kompletterar och stärker utbudet av Söderåsen. 

Naturen är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande

Forskning visar att vistelser i naturen har positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen återhämtar sig och stressnivån sjunker. Vi vill göra naturen mer lättillgänglig och intressant för alla. Oavsett om du vill fika, springa eller gå en längre vandring ut på Söderåsen.

Senast ändrad • 2023-07-26

Kontakt