Behöver du eller någon i din närhet ett trygghetslarm?

Bild

Känner du dig otrygg eller osäker i ditt hem? Eller kanske oroar du dig för att ramla eller slå dig? Då kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem.

Trygghetslarmet kan användas om det händer något som gör att du behöver skyndsam hjälp från hemvården. Det kan till exempel vara om du ramlat, slagit dig, känner dig osäker eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Larmet är en liten dosa som du bär med dig i hemmet till exempel runt armen som en armbandsklocka eller runt halsen som ett halsband. Du larmar på enkelt sätt i situationer där du behöver hjälp. Larmcentralen bevakas dygnet runt och vid larm kommer hemvårdens personal hem till dig så fort som möjligt. Observera att det inte ersätter akutnumret 112. Är man i akut behov av ambulans eller annan medicinsk hjälp ska man i första hand ringa 112.

Alla personer över 67 år som önskar ett trygghetslarm har rätt till det. För personer under 67 år görs en utredning och behovsprövning.

Så här får du ett larm

 1. Vill du ansöka om trygghetslarm ska du kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via 042-640 00.
 2. Du får ett beslut om trygghetslarm. Väntetiden för att få ett larm installerat är fem arbetsdagar.
 3. När du blir beviljad ett trygghetslarm kommer en larminstallatör att kontakta dig för att komma överens om när trygghetslarmet ska installeras hos dig.
 4. Larminstallatören kommer hem till dig och installerar larmet och visar hur det fungerar.

Trygghetslarmet består av larmdosa med högtalartelefon som kopplas i eluttaget och en larmknapp som du kan sätta på armen eller hänga runt halsen. Larmknappen är vattentålig och kan användas vid dusch.

 1. Du behöver inte ha fast telefoni i bostaden då trygghetstelefonen går via ett mobilnät.
 2. För att få trygghetslarmet installerat behöver du lämna nycklar till samtliga lås på din ytterdörr samt eventuellt nyckel eller bricka till din lägenhetsport. Du lämnar nycklarna till larminstallatören i samband med att trygghetslarmet installeras.

Avgift för trygghetstelefon

Avgiften för trygghetstelefon är 254 kronor per månad och per person. Makar och sambor som bor ihop, och båda har trygghetstelefon, betalar tillsammans 355 kr per månad för tjänsten. Utryckning vid larm är avgiftsfritt. Avgifterna ingår i maxtaxan och kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme.

Du kan läsa mer om avgifterna här:

Så här fungerar trygghetslarmet

 1. Du larmar genom att trycka på larmknappen. Larmet går till en larmcentral som är bemannad dygnet runt.
 2. När larmcentralen svarar beskriver du vad du behöver ha hjälp med.
 3. Om larmcentralens personal inte hör vad du säger eller om du inte har möjlighet att beskriva vad du vill ha hjälp med kommer omvårdnadspersonal hem till dig för att se hur du mår. Larmcentralen kan först försöka att kontakta dig via telefon om de inte uppfattar vad du säger via larmdosan.
 4. Aktiveras larmet av misstag talar du om det för larmcentralen.
 5. Trygghetslarmet är endast avsett för akuta händelser och inte för enklare ärenden.

Larmet testas kontinuerligt tre gånger per dygn.

Omvårdnadspersonalen utför inte hälso- och sjukvårdsuppgifter. (Det gäller inte omsorgstagare som redan har Åstorps kommun hälso- och sjukvård.)

Behöver du sjukvårdsupplysning ring vårdguiden 1177.

Vid livshotande situationer ska du alltid ringa 112.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-06-07

Kontakt