Avgifter för vård- och omsorgsinsatser

Avgifterna för vård och omsorg beror på vilken typ av tjänst och omfattningen av de insatser som du beviljas.

Avgifterna för vård- och omsorgsinsatser fastställs av kommunfullmäktige. Fakturan skickas ut varje månad. Inkomstförfrågan och ansökan om jämkning görs via vår e-tjänstportal.

Avgifter enligt lagen om stöd och service (LSS)

Insatser enligt LSS är avgiftsfria, men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost.

Vid framräknande av kostnader för kost används konsumentverkets riktlinjer för personer med motsvarande ålder och kön. I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet görs reducering av boendekostnaden så att den enskilde försäkras sitt förbehållsbelopp.

Avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL)

I kommunen erbjuder vi en rad tjänster som rör hemtjänst och särskilt boende.
Avgifterna beror på typen av tjänst samt omfattningen av de insatser du beviljas. Vi gör en individuell beräkning och stämmer av med såväl lagstiftning som statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser

För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska och för insatser av paramedicinsk personal (arbetsterapeut/sjukgymnast) tar kommunen ut en avgift oavsett omfattning.

Vi gör en individuell beräkning och stämmer av med såväl lagstiftning som statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-04-29