Tyck till om detaljplan för Åstorp 112:43, ”Gamla vägen”

Illustration över Åstorp 112:43, ”Gamla vägen”

Nu är detaljplan för del av Åstorp 112:43 som möjliggör för bostäder ute på samråd. Du har tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget från den 20 juli till den 17 augusti.

Planområdet ligger i västra Åstorp i närheten av E4:an och Skånebanan. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för ett bostadsområde. Planförslaget går i linje med översiktsplanens ställningstagande om att nya bostäder ska placeras i närhet till skola, rekreation och kollektiva kommunikationer.

Information om förslaget och tillhörande handlingar hittar du nedan:

Förslaget finns även tillgängligt på Åstorp kommuns Medborgarkontor samt på Åstorps bibliotek under deras öppettider.

Lämna synpunkter på förslaget

Samrådstiden pågår från den 20 juli till den 17 augusti 2022. Du kan skicka dina synpunkter via post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp eller skriva till plan@astorp.se

Om du inte framfört dina synpunkter på förslaget till detaljplan skriftligt senast den 17 augusti kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-08-02

Kontakt