Kontakta socialförvaltningens mottagning eller öppenvård

Två föräldrar och en barn som håller händer

Vill du göra en orosanmälan för ett barn eller vuxen, är du utsatt för våld i nära relationer, eller vill ta hjälp för missbruk och beroende? Då är du välkommen att kontakta socialförvaltningens mottagning.

Telefontider

Måndag – fredag 8:30–17:00, lunchstängt 12–13

Telefonnummer

042-641 26

Att göra en orosanmälan

Misstänker du att ett barn, ungdom eller vuxen far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan antingen ringa oss eller göra det här via hemsidan.

Känner du oro och är osäker på vad du bör göra, kan du ringa och rådfråga oss. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Nytt faxnummer till Individ och familjeomsorgen

Från och med den 1 juli 2022 gäller följande faxnummer för orosanmälan gällande barn och unga samt vuxet missbruk.

Fax: 042-641 06

Servicesamtal via öppenvården

Du kan också kontakta öppenvården om du behöver hjälp, eller stöd i er familjesituation. Du är välkommen att ringa eller mejla oss och ställa dina frågor.

Du kan få upp till fem rådgivande och vägledande samtal utan att vi gör en utredning. Du kommer direkt i kontakt med en familjebehandlare genom att ringa servicetelefonen. Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt, registreras och journalförs inte.

Servicetelefon: 042-644 20
E-post: oppenvarden@astorp.se

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-04

Kontakt