Familjer, barn och unga

Barn och unga har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. Kommunen arbetar med frågor som rör familjen på olika sätt. Det handlar bland annat om förebyggande arbete, stöd till föräldrar och hjälp till barn och ungdomar som inte har det bra.

Till individ- och familjeomsorgen kan du vända dig om du vill ha hjälp eller stöd i er familjesituation.

Du är välkommen att ringa eller mejla oss och ställa dina frågor. Du har möjlighet att vara anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter, var du ringer ifrån, din e-postadress eller barnets namn.

Tillsammans med dig och dina närmaste hittar vi lösningar på de problem som uppstått och vi kan erbjuda olika stöd- och hjälpinsatser.

Vårt stöd kostar ingenting och vi har tystnadsplikt.

Känner du oro och är osäker på vad du bör göra, kan du ringa och rådfråga oss. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Ibland kan det räcka med ett fåtal samtal hos en familjebehandlare utan att vi gör en utredning. Hos öppenvården kan du få upp till fem rådgivande och vägledande samtal. Dessa samtal kallas servicesamtal, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år.

Du kan antingen anmäla dig till servicesamtal via formuläret nedan eller ringa direkt 042-644 20.

Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt, registreras och journalförs inte.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa.

Öppenvården jobbar också med behandling om du gjort en utredning och fått bistånd om en insats. Läs mer om öppenvården under Stöd till barn och familjer.

 

Anmäl dig till servicesamtal


Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn, ungdom eller vuxen far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

För barn och unga mellan 0-17 år gör du en orosanmälan i e-tjänsten nedan:


För vuxna från 18 år gör du en orosanmälan i e-tjänsten nedan:

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-10-24

Kontakt