Arbetet med ändring av översiktsplanen för Björnås är nu igång

Bjönrås

Nu påbörjas arbetet med ändring av översiktsplan över Björnås! Tidigare i år fick samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ändring av översiktsplanen för Björnås.

Arbetet med ändring av översiktsplanen för Björnås har startats upp under våren 2022 och planerar att pågå under 2022-2023. Som ett första steg i arbetet har en naturvärdesinventering genomförts. Inventeringen har genomförts under sommaren 2022, där markområden har genomströvats och förekommande naturvärdesobjekt och landskapsobjekt identifierats. En sammanställning av inventeringen beräknas vara klar under tidig höst.

Under hösten pågår faktainsamling och sammanställning av olika förutsättningar som kommer att ligga till grund för arbetet. Som ett led i detta kommer kommunen bjuda in till en tidig medborgardialog. Syftet med en tidig medborgardialog är att samla in medborgares kunskap, erfarenheter och behov som blir en del av det framtagna underlaget. Mer information om den tidiga medborgardialogen kommer att komma.

Håll utkik efter nyheter på vår sida som vi uppdaterar kontinuerligt under arbetets gång. Du hittar sidan nedan.

För frågor vänligen mejla plan@astorp.se eller ring till växeln 042-640 00.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-09-13

Kontakt