Förebyggande arbete för att tidigt motverka problem

Johan Nilsson

Johan Nilsson

Familjecentralerna i Åstorps kommun erbjuder en samlad service riktad till föräldrar med barn. I samma hus finns barnavårdscentral/barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning. Johan Nilsson som jobbar som socialrådgivare på familjecentralerna i kommunen berättar här om vad en socialrådgivare gör.

– Det som är häftigt med en familjecentral är just den välkomnande atmosfären och att vi kan samla några av de viktigaste resurserna för småbarnsfamiljer under ett och samma tak. Att alla som är där delar erfarenheten av att vara småbarnsförälder och stöttar varandra i olika frågor. Ibland är det inte jag som har svaren på familjernas frågor utan det har de andra föräldrarna. Det tycker jag är häftigt att se, hur gruppen kan stötta varandra i de utmaningar som småbarnsåren kan innebära för en familj.

Som socialrådgivare på familjecentral så får Johan en unik möjlighet att möta familjer i ett tidigt skede i barnens liv. Det kan handla om att guida familjer till rätt instans med sina frågor eller att vara ett samtalsstöd till nyblivna föräldrar kring föräldraskap, barns utveckling eller familjerelationer.

Viktigt att vara synlig i verksamheten

Johan, som i grunden är socionom, jobbar inom socialtjänstens öppenvård. I uppdraget ingår det att även bemanna kommunens familjecentraler som socialrådgivare. Genom att vara tillgänglig på familjecentralen så kan han arbeta utan myndighetsutövning med fokus på barns sociala situation och välmående. Hans roll är att jobba förebyggande för att så tidigt som möjligt upptäcka utsatta barns behov. Då kan han snabbt erbjuda barn och föräldrar olika former av stöd.

– En viktig del av uppdraget för mig handlar om att vara synlig, att inte enbart sitta på mitt kontor, utan att vara med i öppna förskolans och ibland även BVC:s verksamhet. Genom att vara synlig och delta i de olika aktiviteterna tror jag att tröskeln att be om hjälp kan bli lägre, understryker Johan.

Frågor som föräldrar kan behöva stöd i kan handla om ekonomi, boende, konflikter i hemmet mellan föräldrar, oro för barnets utveckling och omställningen vad det innebär att bli förälder. Ofta handlar det om att stötta föräldrarna till andra kontakter, till exempel familjerätten, öppenvården eller familjerådgivningen.

– Många kan sammankoppla socialtjänsten med omhändertagande av barn så mitt jobb blir också att informera hur socialtjänsten jobbar för att ett omhändertagande inte ska ske och att det är det allra sista alternativet. Det viktiga är att vi samarbetar med barn och familj för att motverka att små problem växer sig till stora problem, förklarar Johan och tillägger:

– När föräldrarna har ett ansikte på mig och har börjat lära känna mig genom att jag är med i aktiviteter precis som öppna förskolans personal, så uppfattar jag att de lättare kan ta kontakt med mig om de önskar stöd och råd.

Tematräffar

Förutom samtalskontakter och att delta i öppna förskolans verksamhet så innebär uppdraget också att delta i olika tematräffar med teman som kan vara viktiga för småbarnsfamiljer. Under hösten finns till exempel tematräffar inbokade med folktandvården, psykolog kring små barn och skärmtid samt en fysioterapeut.

– På grund av pandemin så har vi dock precis börjat komma i gång med det igen. På tematräffarna samverkar familjecentralens samtliga delar kring olika teman som kan vara av intresse för familjerna vi möter, avslutar Johan.

Läs mer om familjecentralerna här på hemsidan:

Familjecentralernas socialrådgivare Johan Nilsson når du genom att ringa kundtjänst 042-640 00.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-10

Kontakt