Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Familjecentralerna

Familjecentralerna erbjuder en samlad service riktad till föräldrar med barn. Verksamheten och aktiviteterna är kostnadsfria.

Familjecentralerna finns till för föräldrar och barn och erbjuder BVC/barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning.

Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Åstorps kommun och Region Skåne, Vårdcentralen och Solklart Vård.

Familjecentralerna finns i Åstorp, Kvidinge och Hyllinge. Det går bra att besöka alla tre familjecentralerna, oavsett var du bor.

Följ oss gärna på Instagram!

Viktig info

Den 14 juni har öppna förskolan stort sommarkalas i Kvidinge där alla hälsas välkomna. Vi börjar 9.45 vid Kvidinge station och tar först en aktivitetspromenad i Prästamarkens skogsområde. Därefter går vi till familjecentralen på Skolgatan 6 för att äta korv med bröd och glassbuffé. Varmt välkomna!

Glöm inte anmäla er till sommarkalaset onsdag 31 maj! Maila charlotta.dignan@astorp.se, lämna meddelande på Instagram eller skicka ett sms till Lotta på 0731-48 75 38.

Varmt välkomna!

Reservation för eventuella ändringar. För dagsaktuell information gällande innehåll för dagen eller eventuella förändringar titta under fliken "Familjecentralernas evenemang" här ovan och titta på aktuellt datum.

Från vecka 24 gäller sommarschema för familjecentralerna. Dessa ersätter ordinarie öppettider till och med vecka 33.

Öppettider familjecentralen Hagapunkten i Åstorp

Dag

Tid

Målgrupp

Måndag

8.30 - 12.00


13.00 - 16.00

Baby 0 - 12 månader


Alla barn 0 - 6 år

Torsdag

8.30 - 13.00

Baby 0 - 18 månader

Fredag

8.30 - 12.30

Alla barn 0 - 6 år

Öppettider familjecentralen i Kvidinge

Dag

Tid

Målgrupp

Måndag

12.30 - 16.00

Alla barn 0 - 6 år

Tisdag

8.30 - 12.30

Småbarn 0 - 24 månader

Torsdag

8.30 - 12.30


12.30 - 16.00

Småbarn 0 - 24 månader


Alla barn 0 - 6 år

Öppettider familjecentralen i Hyllinge

Dag

Tid

Målgrupp

Måndag

8.00 - 11.30

Alla barn 0 - 6 år

Tisdag

8.30 - 15.30

Baby 0 - 18 månader

Fredag

8.30 - 13.00

Alla barn 0 - 6 år

Sommartider på Hagapunkten

Vecka

Dag och tid

24

Torsdag, klockan 09-12

25

Torsdag, klockan 09-12

26

Torsdag, klockan 09-12

27

Torsdag, klockan 09-12

28

Torsdag, klockan 09-12

29

Onsdag, klockan 09-12

30

Torsdag, klockan 09-12

31

Torsdag, klockan 09-12

32

Torsdag, klockan 09-12

33

Torsdag, klockan 09-12

Sommartider i Perslund

Vecka

Dag och tid

26

Fredag, klockan 9.30-11.30

27

Fredag, klockan 9.30-11.30

28

Fredag, klockan 9.30-11.30

29

Fredag, klockan 9.30-11.30

30

Fredag, klockan 9.30-11.30

31

Fredag, klockan 9.30-11.30

32

Fredag, klockan 9.30-11.30

33

Fredag, klockan 9.30-11.30

Sommartider i Kvidinge

Vecka

Dag och tid

24

Måndag, klockan 13-16

25

Tisdag, klockan 9-12

26

Måndag, klockan 13-16

27

Måndag, klockan 13-16

28

Måndag, klockan 13-16

29

Tisdag, klockan 09-12

30

Måndag, klockan 13-16

31

Måndag, klockan 13-16

32

Måndag, klockan 13-16

33

Måndag, klockan 13-16

Sommartider i Hyllinge

Vecka

Dag och tid

24

Tisdag, klockan 09-12

25

Tisdag, klockan 09-12

26

Stängt

27

Stängt

28

Stängt

29

Stängt

30

Tisdag, klockan 09-12

31

Tisdag, klockan 09-12

32

Tisdag, klockan 09-12

33

Tisdag, klockan 09-12

Här finner ni familjecentralernas evenemang:

Öppna förskolan är hjärtat i familjecentralens verksamhet. Till kommunens tre öppna förskolor är alla välkomna oavsett var man bor eller på vilket BVC man är listad. Öppna förskolan fungerar som en mötesplats för barnfamiljer. En plats med möjlighet att knyta nya relationer och skapa nätverk. På öppna förskolorna arbetar legitimerade förskollärare. Välkomna under öppettiderna! Ingen föranmälan behövs.

Öppna förskolan erbjuder möjlighet till lek, sång, rörelse, skapande aktiviteter, mellanmålstips och samtal kring vardagliga situationer. Tillsammans med föräldrar och barn skapas den verksamhet som efterfrågas. Det förekommer också temastunder med möjlighet att lyssna, fråga och ha dialog kring olika ämnen. Det är valfritt att delta i de aktiviteter som erbjuds.

På BVC arbetar BVC-sjuksköterskor och läkare med barn från det de är nyfödda till det år de börjar förskoleklass. Det erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Föräldrar får råd och stöd om barnets hälsa och utveckling. Besöken är kostnadsfria och sker på BVC enligt tidsbokning. Nyfödda och åtta månader gamla barn erbjuds hembesök.

BVC-personalen medverkar i den öppna verksamheten och på temastunder. Via BVC erbjuds även spädbarnsmassage och barnolycksfallskurser.

Föräldrar behöver göra ett aktivt val till vilket BVC man listar sig. Familjecentralerna i Åstorp och Kvidinge har Vårdcentralen som vårdgivare medan familjecentralen i Hyllinge har Solklart Vård.

Socialrådgivning bedrivs på samtliga familjecentraler. Rådgivningen kan ske spontant såväl som vid tidsbokning för samtal och kan då ha mycket varierat innehåll. Det kan handla om samspel med barn, relationer och samspel med partner eller mer praktiska frågor som ekonomi. En del föräldrar kommer gärna på ordinarie öppettid för rådgivning, men en del vill hellre komma när den öppna verksamheten är stängd.

Det förekommer olika former av tidsbokade samtal som barnsamtal, föräldrastödjande- och samarbetssamtal. Socionom finns med i verksamheten i huvudsak på familjecentralernas babycafé och deltar i gemensamma temastunder med information.

För dig som är ny besökare

 • Blivande föräldrar är välkomna på besök redan under graviditeten.
 • Alla besökare är välkomna till familjecentralernas öppna förskolor men tänk på att lista er på det BVC ni vill tillhöra.
 • Familjecentralerna erbjuder olika öppettider och vänder sig till varierande åldersgrupper. Det finns babycafé för 0-12 månader och 0-18 månader samt tider med öppet för alla åldrar. Se info om öppettider.
 • Ingen föranmälan behövs.
 • Under rubriken Familjecentralernas evenemang finns mer information om vad som händer dagligen och eventuella förändringar i program och öppettider.
 • Nya besökare visas runt och får information om verksamheten.
 • Det är valfritt att delta i de aktiviteter som erbjuds. Man kan komma för att “bara vara”.
 • Som besökare ansvarar man för sitt barn och de saker man använder.
 • Ta gärna kontakt om du har frågor, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Vad hittar vi på?

 • På öppna förskolan finns möjlighet till lek och skapande.
 • Sångstund, ramsor och rörelse är återkommande aktiviteter.
 • Samtal och tips om vardagliga situationer, sömn, kost, barns utveckling samt föräldrarollen och mycket mer.
 • Fika serveras till självkostnadspris varje dag.
 • Temastunder med information, dialog och frågestund för både baby- och småbarnsföräldrar. Under temastunderna medverkar förskollärare och oftast BVC-sjuksköterska och socialrådgivare. Ibland bjuds aktörer utifrån in, till exempel dietist, sjukgymnast eller folktandvård.

Praktiska saker

 • Det finns plats att förvara barnvagnar på familjecentralerna.
 • Miljön är barnanpassad men tänk på att alltid hålla ditt barn under uppsikt.
 • Det finns skötbord, barnstolar, mikrovågsugn, kylskåp, barnbestick och liknande att låna när man är på besök.
 • Det bjuds på kaffe och te.

Årets fokusområde 2021

Under 2020 har familjecentralerna BARNKONVENTIONEN som tema med underrubriken Barnets bästa i en annorlunda vardag.

Mål och syfte

Familjecentralerna arbetar för att främja god hälsa hos både barn och föräldrar. De övergripande målen med allt arbete som bedrivs är:

 • Att erbjuda ett lättillgängligt stöd.
 • Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.
 • Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
 • Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.
 • Utveckla ett gott bemötande och erbjuda god service.
 • Vara en arena för integration och samhällsinformation.

Kurserna visar på ett förhållningssätt som underlättar i föräldraskapet. Hur man kan förstå barns behov och beteende och hur man kan kommunicera. Ett förhållningssätt som bygger på att barn ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende, ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar. Livskunskap som kan användas i alla relationer. Kursen är gratis och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 1-4 år och 5-12 år. Materialet finns även för föräldrar till tonåringar.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället. Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Det används material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av föräldrarnas samtal och frågor.

Vid fem tillfällen träffas föräldrar i grupp tillsammans med gruppledare och samtalar utifrån olika teman. En del utav kurserna tolkas.

Hagapunkten, Åstorp

Charlotta Dignan
charlotta.dignan@astorp.se

Besöksadress
Idrottsgatan 11B, Åstorp

Kontakt Hagapunkten

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

042-642 78, 0731-48 75 38

BVC

042-406 01 85, 042-406 01 65

Socialrådgivare

042-644 26

Kulturtolk

0734-25 40 41


Kvidinge

Maria Andersson
maria.andersson2@astorp.se

Besöksadress
Skolgatan 6, Kvidinge

Kontakt Kvidinge

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

0734-17 53 54

BVC

042-406 02 01

Socialrådgivare

042-644 26

 

Hyllinge

Maria Andersson
maria.andersson2@astorp.se

Besöksadress
Ågatan 19M, Hyllinge

Kontakt Hyllinge

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

0734-17 53 54

BVC

042-301 75 24

Socialrådgivare

042-644 26


Se filmen om våra familjecentraler

Senast ändrad • 2023-06-09

Kontakt