Familjecentralerna

Familjecentralerna erbjuder en samlad service riktad till vårdnadshavare med barn. Verksamheten och aktiviteterna är kostnadsfria.

Familjecentralerna finns till för barn och deras viktiga vuxna och erbjuder BVC/barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning.

Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Åstorps kommun och Region Skåne, Vårdcentralen Åstorp.

Familjecentralerna finns i Åstorp och Kvidinge. Det går bra att besöka båda familjecentralerna, oavsett var du bor.

I Hyllinge finns en öppen förskola.

Följ oss gärna på Instagram!

Viktig info

Varmt välkomna till våra familjecentraler och öppna förskolor i Åstorp kommun.

Eventuella avvikelser från schemat aviseras endast via Instagram. Känner ni er osäkra så slå gärna en signal eller skicka ett sms innan ni ger er iväg för att bekräfta att verksamheten har öppet. Ni når förskollärare Lotta på 0731-48 75 38.

Glöm inte att vår verksamhet är helt kostnadsfri och vänder sig till dig viktiga vuxen med barn oavsett var du bor. Adresser till var vi finns samt telefonnummer till respektive verksamhet finner ni under fliken "Adress och kontaktuppgifter" längre ner på denna sida.

Hoppas vi ses!

Reservation för eventuella ändringar. För dagsaktuell information gällande innehåll för dagen eller eventuella förändringar titta på vår Instagramsida @familjecentralernaastorp

Öppettider öppna förskolan Hagapunkten i Åstorp

Dag

Tid

Målgrupp

Måndag

08.30-12.00

13.30-15.30

Alla barn 0-6 år

Baby 0-12 mån

Tisdag

8.30-12.30

Baby 0-12 mån

Torsdag

08.30-12.30

Baby 0-18 mån

Fredag

08.30-12.30

Alla barn 0-6 år

Öppettider öppna förskolan i Kvidinge

Dag

Tid

Målgrupp

Tisdag

08.00-12.30

Baby 0-18 månader

Torsdag

08.00-12.30

13.00-15.00

Baby 0-12 månader

Alla barn 0-6 år

Fredag

08.00-12.00

Alla barn 0-6 år

Öppettider öppna förskolan i Hyllinge

Dag

Tid

Målgrupp

Måndag

08.30-12.00

Alla barn 0-6 år

Onsdag

08.30-12.00

Baby 0-12 månder

Öppna förskolan är hjärtat i familjecentralens verksamhet. Till kommunens tre öppna förskolor är alla välkomna oavsett var man bor eller på vilket BVC man är listad. Öppna förskolan fungerar som en mötesplats för barnfamiljer. En plats med möjlighet att knyta nya relationer och skapa nätverk. På öppna förskolorna arbetar legitimerade förskollärare. Ingen föranmälan behövs. Välkomna den stund under öppettiderna som passar dig bäst.

Öppna förskolan erbjuder möjlighet till lek, sång, rörelse, skapande aktiviteter, mellanmålstips och samtal kring vardagliga situationer. Tillsammans med föräldrar och barn skapas den verksamhet som efterfrågas. Det förekommer också temastunder med möjlighet att lyssna, fråga och ha dialog kring olika ämnen. Det är valfritt att delta i de aktiviteter som erbjuds.

På BVC arbetar BVC-sjuksköterskor och läkare med barn från det de är nyfödda till det år de börjar förskoleklass. Det erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Föräldrar får råd och stöd om barnets hälsa och utveckling. Besöken är kostnadsfria och sker på BVC enligt tidsbokning. Nyfödda och åtta månader gamla barn erbjuds hembesök.

BVC-personalen medverkar i den öppna verksamheten och på temastunder. Via BVC erbjuds även spädbarnsmassage och barnolycksfallskurser.

Föräldrar behöver göra ett aktivt val till vilket BVC man listar sig. Både familjecentralen i Åstorp och i Kvidinge har Vårdcentralen Åstorp som vårdgivare.

Socialrådgivning bedrivs på samtliga familjecentraler. Rådgivningen kan ske spontant såväl som vid tidsbokning för samtal och kan då ha mycket varierat innehåll. Det kan handla om samspel med barn, relationer och samspel med partner eller mer praktiska frågor som ekonomi. En del föräldrar kommer gärna på ordinarie öppettid för rådgivning, men en del vill hellre komma när den öppna verksamheten är stängd.

Det förekommer olika former av tidsbokade samtal som barnsamtal, föräldrastödjande- och samarbetssamtal. Socionom finns med i verksamheten i huvudsak på familjecentralernas babycafé och deltar i gemensamma temastunder med information.

För dig som är ny besökare

 • Blivande föräldrar är välkomna på besök redan under graviditeten.
 • Alla besökare är välkomna till familjecentralernas öppna förskolor men tänk på att lista er på det BVC ni vill tillhöra.
 • De öppna förskolorna erbjuder olika öppettider och vänder sig till varierande åldersgrupper. Det finns babyträffar för 0-12 månader och 0-18 månader samt lekträffar för barn i ålder 0-6 år. Se info om öppettider.
 • Ingen föranmälan behövs till öppna förskolan.
 • Via länken till Instagramsidan @familjecentralernaastorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vad som händer dagligen och eventuella förändringar i program och öppettider.
 • Nya besökare visas runt och får information om verksamheten.
 • Det är valfritt att delta i de aktiviteter som erbjuds. Man kan komma för att “bara vara”.
 • Som besökare ansvarar man för sitt barn och de saker man använder.
 • Ta gärna kontakt om du har frågor, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Vad hittar vi på?

 • På öppna förskolan finns möjlighet till lek och skapande.
 • Sångstund, ramsor och rörelse är återkommande aktiviteter.
 • Samtal och tips om vardagliga situationer, sömn, kost, barns utveckling samt föräldrarollen och mycket mer.
 • Temastunder med information, dialog och frågestund för både baby- och småbarnsföräldrar. Under temastunderna medverkar förskollärare och oftast BVC-sjuksköterska och socialrådgivare. Ibland bjuds aktörer utifrån in, till exempel dietist, fysioterapeut eller folktandvård.
 • Emellanåt går öppna förskolan iväg på utflykt, gympa eller studiebesök i närområdet.

Praktiska saker

 • Det finns plats att förvara barnvagnar på familjecentralerna.
 • Miljön är barnanpassad men tänk på att alltid hålla ditt barn under uppsikt.
 • Det finns skötbord, barnstolar, mikrovågsugn, kylskåp, barnbestick och liknande att låna när man är på besök.
 • Det bjuds på kaffe och te. Ta gärna med något eget att fika på men notera att det råder strikt nötförbud i lokalerna. Inget som ens innehåller spår av nötter, jordnöt, mandel och sesamfröer kan tas med. Fråga gärna om du önskar hjälp.

Mål och uppdrag

Att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barn genom att:

 • Erbjuda ett lättillgängligt stöd
 • Vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 • Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
 • Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
 • Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
 • Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
 • Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
 • Stärka barnets och förälderns sociala nätverk
 • Stärka ett jämställt föräldraskap
 • Stärka barns språkutveckling
 • Stärka integrationen

Kurserna visar på ett förhållningssätt som underlättar i föräldraskapet. Hur man kan förstå barns behov och beteende och hur man kan kommunicera. Ett förhållningssätt som bygger på att barn ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende, ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar. Livskunskap som kan användas i alla relationer. Kursen är gratis och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 1-4 år och 5-12 år. Materialet finns även för föräldrar till tonåringar.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället. Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Det används material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av föräldrarnas samtal och frågor.

Vid fem tillfällen träffas föräldrar i grupp tillsammans med gruppledare och samtalar utifrån olika teman. En del utav kurserna tolkas.

Föräldrakursen Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Ibland kan man som förälder känna sig hjälplös och känna att jag vet inte vad mitt barn behöver eller vad jag ska göra för att räcka till. Tänk dig hur det skulle kännas om det blev begripligt vad det är ditt barn ber dig om med sitt beteende.

Trygghetscirkeln bygger på flera decenniers forskning om hur trygga föräldra- och barnrelationer utvecklas och stärks. I programmet varvas filmsekvenser (med föräldrar och barn) med möjlighet för föräldrar att med kursledares stöd reflektera över sitt föräldraskap och barnets känslomässiga behov.

Målgrupp: Föräldrar eller viktig vuxen till barn i ålder 0-6 år.

Hagapunkten, Åstorp

Charlotta Dignan
charlotta.dignan@astorp.se

Besöksadress
Idrottsgatan 11B, Åstorp

Kontakt Hagapunkten

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

042-642 78, 0731-48 75 38

BVC

042-406 01 85, 042-406 01 65

Socialrådgivare

042-644 26

Kulturtolk

0734-25 40 41


Kvidinge

Maria Andersson
maria.andersson2@astorp.se

Besöksadress
Skolgatan 6, Kvidinge

Kontakt Kvidinge

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

0734-17 53 54

BVC

042-406 02 01

Socialrådgivare

042-644 26

 

Hyllinge

Maria Andersson
maria.andersson2@astorp.se

Besöksadress
Ågatan 19M, Hyllinge

Kontakt Hyllinge

Funktion

Telefonnummer

Öppna förskolan

0734-17 53 54


Senast ändrad • 2024-04-08

Kontakt