Nu kan du ta del av bevarandeprogrammet för Hyllinge digitalt

Bevarandeprogram Hyllinge

Under hösten 2022 har ett bevarandeprogram för Hyllinge tagits fram. Tekniska kontoret har hjälpt till med att skapa en digital version. Programmet finns nu tillgängligt på kommunens hemsida.

Bevarandeprogrammet som tagits fram av kommunen tillsammans med Arkitektkontor Arén antogs den 29 augusti i kommunfullmäktige. Programmet är tänkt att fungera som ett redskap och vägledning vid fysisk planering. Det ska underlätta bedömningen av bygglovsärenden och andra åtgärder som berör den byggda miljön. Målet har varit att skapa ett verktyg med riktlinjer som ger en övergripande helhetssyn för att skydda bebyggelsen och bebyggelsemiljöer i Hyllinge.

Här hittar du det digitala bevarandeprogrammet för Hyllinge:

Mer om vad ett bevarandeprogram innebär hittar du här på astorp.se:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-17

Kontakt