Har du behov av trygghetskamera? Är du lättväckt? Har du svårt att somna om när du vaknat?

Omsorgstagaren Franc har både vanlig tillsyn och tillsyn via trygghetskamera.

Omsorgstagaren Franc har både vanlig tillsyn och tillsyn via trygghetskamera.

Vi har tidigare publicerat en nyhet på kommunens hemsida om att vi erbjuder tillsyn med kameror för bättre sömn och ökad trygghet. Vi vill förtydliga att det endast är i de fallen det är möjligt och personen själv önskar denna tjänst

Om du har insatsen tillsyn och det finns möjlighet att utföra digital tillsyn i ditt hem kan du välja att ditt tillsynsbesök sker via trygghetskamera i stället för ett fysiskt besök. Eller som ett komplement om du har tillsyn flera gånger om natten. Detta innebär att du kan få tillsyn, men med ostörd nattsömn.

Många omsorgstagare har tillsyn flera gånger om natten. Det kan till exempel handla om hjälp med att gå på toaletten, ta läkemedel eller bara kontrollera så att allt är bra. För en del kan det kännas otryggt när någon kommer in i hemmet mitt i natten och för andra kan det kännas jobbigt att bli störd i nattsömnen. Om tillsynen endast är ett besök för att kontrollera så att du sover och mår bra kan du få möjlighet att ersätta besöket med digital tillsyn.

Omsorgstagaren Franc har både vanlig tillsyn och tillsyn via kamera.

– Båda är lika viktiga men den digitala tillsynen gör att jag slipper bli väckt i onödan och får chans att sova ostört, berättar Franc en omsorgstagare som har digital tillsyn och försätter:

– Ser de att jag inte ligger i sängen under de tider vi bestämt att kameran ska kolla till mig så kommer hemvården och hjälper mig. Det känns tryggt, säger Franc.

Hur fungerar det?

Efter ditt önskemål så installeras en mörkerseende kamera i din bostad som sedan kopplas till internet. Via dator kan då personalen göra tillsyn i stället för ett fysiskt besök på natten. Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder kan ske och personalen tittar bara i kameran vid den/de tidpunkter som överenskommits. Det krävs rätt behörighet, användarnamn och lösenord vilket gör detta mycket säkert. Ingen obehörig har tillträde till kameran.

Om personalen vid tillsynen upptäcker något som avviker från det vanliga kan de vid behov ringa upp kameran igen eller kontakta nattpatrullen som då gör ett fysiskt besök.

Innan installation kommer du överens om vad du vill att personalen ska göra om något avviker. Alla upplever vi trygghet på olika sätt därför är detta upp till dig att avgöra. Vill du att personalen tittar till igen i kameran, ringer upp via telefon eller gör ett fysiskt besök är helt upp till dig.

Denna insats kommer vara helt kostnadsfri, vilket innebär att du inte behöver betala för vare sig teknik eller tillsynen. Tillsyn via trygghetskamera är helt kostnadsfritt till skillnad mot fysiska besök som debiteras enligt gällande taxa.

Vid önskemål om installation kommer våra larmtekniker ut och informerar om tekniken och hur allt fungerar. Är du osäker på trygghetskamera finns det möjlighet att testa. Denna typ av tillsyn kan precis som alla insatser sägas upp när som helst. Då kommer kameran omgående att plockas ner och återlämnas.

Samtycke

Ditt skriftliga samtycke krävs för att tillsyn ska kunna utföras genom tjänsten trygghetskamera i ditt hem. Du kan när som helst återkalla samtycket om du skulle ångra dig.

Samtycket innebär följande:

  • En kamera installeras i ditt hem
  • Trygghetscentralen i Örebro aktiverar kameran vid fastställda tider som ni kommer överens om i genomförandeplanen.
  • Kameran behandlar endast bilder i realtid. Varken ljud eller bild lagras. Du har rätt att begära ut uppgifterna.
  • Tjänsten behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Syftet med trygghetskameran är att öka fin trygghet i hemmet. Du riskerar inte att störas i samband med tillsynsbesöket.

Vill du ha tillsyn via trygghetskamera i stället för fysiskt besök? Vill du säga upp ditt tillsynsbesök? Har du behov av ändrade insatser? Kontakta då din biståndshandläggare på telefonnummer 042-640 00.

Mer information

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-10-17

Kontakt