Nu kan du få mer information om bevarandeprogrammet i Kvidinge

Arkitektkontoret Arén AB

Arkitekter från arkitektkontoret Arén AB.

Nu får du möjligheten att ta del av information och ställa frågor gällande bevarandeprogrammet i Kvidinge. Åstorps kommun bjuder in dig till en medborgardialog den 22 november.

I dagsläget finns det två olika bevarandeprogram (Hyllinge och Kvidinge) i kommunen som är skapade av kommunen och Arkitektkontoret Arén AB. Syftet med bevarandeprogrammet är att det ska användas som ett hjälpmedel och ett arbetsredskap vid kommunens byggkontor. Den ska underlätta bedömningen av bygglovsärenden och andra åtgärder som berör den byggda miljön. Målet har varit att skapa ett verktyg med riktlinjer som ger en övergripande helhetssyn för att skydda bebyggelsen och bebyggelsemiljöer i Kvidinge.

Detta bevarandeprogram är tänkt att förmedla Kvidinges befintliga värden att vara stolt över och ta med sig i framtiden samt också fungera som en inspirationskälla för framtida utveckling.

Bygg- och miljönämnden bjuder in allmänheten till en medborgardialog med Arkitektkontoret Arén AB. Det kommer finnas representanter från politiken men även tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen på plats.

När: Tisdagen den 22 november

Tid: 18:00-20:00

Plats: Kvidinge skola - Norra kyrkogatan 8, 265 71 Kvidinge


Här kan du läsa mer om bevarandeprogrammen i kommunen:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-09

Kontakt