Kampanj mot våld i nära relationer

Kampanjen: En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Denna kampanj och vecka är oerhört viktig för oss i Åstorps kommun som arbetar dagligen med att hjälpa utsatta personer och personer som själv utsätter andra för psykiskt eller fysiskt våld och vill sluta. Under kommande veckor kommer vi därför att belysa ämnet våld i nära relationer lite extra. Både här i kommunens digitala kanaler och med hjälp av informationskampanjer i form av bland annat affischer som sätts upp runtom i kommunen.

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad och utsatt för fysiskt våld eller att du är kontrollerande, kränkande, hotar och utsätter någon för fysiskt våld.

Behöver du prata med någon eller behöver du hjälp?

Om du är utsatt för våld, vill sluta använda våld, är vän eller närstående kan du ringa öppenvårdens servicetelefon i Åstorp på telefon 042-644 20. Här kan du få tips, råd och stöttande samtal som inte registreras.

Förutom samtalsstöd kan du få stöd med:

  • Behandling.
  • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp i en akut situation.
  • Skydd
  • Ekonomiskt bistånd.

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren i Helsingborg på telefon 042-10 68 69. Ring 112 vid nödsituation.

Läs mer om våld i nära relationer här på hemsidan:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-11-25

Kontakt