Våld i nära relation

Våld ska inte vara en del av din vardag. Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer också i andra relationsformer.

Akut hjälp

Ring 112 om du befinner dig i akut fara.

Alla kan drabbas

Våld i nära relation sker mellan alla kön och alla åldrar och kan anta många former. Våldet tenderar ofta att bli allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett regelbundet och systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet. Våld i nära relation kan även ske utan intention att utöva makt och kan uppstå genom exempelvis svårigheter som finns inte personlig funktionsnedsättning, missbruk psykisk ohälsa eller demens.


En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand finns det hjälp att få. Åstorps kommun kan ge dig stöd, omsorg och ekonomisk hjälp. Det gäller oavsett om du är kvinna, man eller barn. Du är inte ensam.

När du kontaktar kundtjänst på kommunen blir du kopplad till socialförvaltningen.

Hjälp att få

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Vi erbjuder:

 • rådgivning
 • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • praktisk hjälp i en akut situation
 • skydd
 • ekonomiskt bistånd.

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av socialförvaltningen att ordna skyddat boende.

När du kontaktar oss

Våra medarbetare har sekretess och vi anlitar tolk vid behov.

Det är aldrig okej att vara med om våld eller se någon annan utsättas för våld. Är du ung och utsatt för våld kan du pratat med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, men du kan börja med att berätta något. Om du pratar med en vuxen på din skola så vet de vem som kan hjälpa både dig och sin familj.

BRIS

Du kan alltid ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället). Du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret på samtalslistan.

Kommunen

Du kan ringa till socialförvaltningen på kommunen. Vi pratar då med dig och sedan dina föräldrar. Det finns mycket stöd som du själv eller du tillsammans med dina föräldrar kan få.

Våld är en handling som skadar, skrämmer eller kränker en annan person. Våld kan ta sig uttryck i olika former.

Psykiskt våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysisk eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröring och våldtäkt.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar upp sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomsikt våld

Ekonomiskt våld handlar om att inte gå tillgång till sin egna ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till den ega lönen utan att ge honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn, med mera.

Socialt våld

Socialt våld handlar om att våldutövaren isolerar den utsatte, som hindras från att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtyck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörade roll. Förtrycket sker i patriakala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sn sexuella läggning.

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigt att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner. Därför är det viktigt att du frågar flera gånger.

Misstänker du att ett barn far illa ska du anmäla det till kommunen.

Misstänker du att en vuxen far illa ska du anmäla det i e-tjänsten nedan.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos dem får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, de kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du välkommen att ringa till dem.

Det finns flera myndigheter särskilda verksamheter och organisationer du kan höra av dig till om du blir utsatt för våld.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor. Linjen är öppen dygnet runt och samtalen är gratis. Här finns även information på andra språk.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren

Hjälper den som blivit utsatt för brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående. Samtalet kostar en markering från vanlig telefon, men är gratis från mobil.

Telefon: 0200-21 20 19

Polisen - inte akuta fall

Hör av dig till Polisen om du vill göra en polisanmälan, lämna tips eller upplysningar.

Telefon: 114 14

Polisen - akuta fall

Om du befinner dig i akut fara eller någon är svårt skadad till följd av yttre våld eller annan orsak, ring omedelbart 112.

Välj att sluta

Telefonlinje till dig som riskerar att skada den du älskar.

Telefon: 020-55 56 66

TRIS - tjejers rätt i samhället

TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck.

Telefon: 0774-40 66 00

Terrafem

Terrafem är en riksorganisation som erbjuder kvinnor och flickor med utländsk härkomst, utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld, stödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål samt kvalificerad juridisk rådgivning.

Telefon: 020-52 10 10

Kvinnojouren Helsingborg

Erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Telefon: 042-18 15 10

Kvinnojouren Ängelholm

Har skyddade boenden, mottagningar och en ungdomsjour.

Telefon: 0431-102 96

Helsingborgs tjej- och transjour

I ett större perspektiv önskar HBG TTJ att kunna bidra till ett mer jämställt Helsingborg, med minskat våld och förtryckande strukturer.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)

Voov ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly.

Noomi Malmö

Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel och prositution, Regionkoordinator Syd

Sara Olsson
Sara.olsson@malmo.se
040-349355
0708-511273

Elin Johansson
elin.johansson@malmo.se
0708-431230

Kontakt

 • Kundtjänst

  042-640 00

  kommun@astorp.se

  Besöksadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

 • Mottagning Myndighet

  Mottagning

  042- 641 26

  Besöksadress

  Storgatan 7

  Postadress

  265 80 Åstorp

  Telefontider

  Måndag – fredag 8:30–17:00, lunchstängt 12–13

  Fax

  042-641 06

Senast ändrad • 2022-03-01

Kontakt