Nya avgifter för vård- och omsorgsinsatser

Hemtjänst som hjälper en äldre person.

Bild från Freepik.com

Kommunen tar ut en avgift för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. De nya avgifterna gäller från 1 januari. Det finns en maxtaxa som innebär att den högsta avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, dagverksamhet, omvårdnad på korttid och särskilt boende som får debiteras är 2 359 kronor per månad för år 2023.

Åstorps kommun justerar varje år kostnaderna för insatser utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

De nya avgifterna gäller från 1 januari och du kan läsa mer om avgifterna på sidan Avgifter för vård- och omsorgsinsatser.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxan finns för att du inte ska behöva betala för mycket i omsorgsavgift oavsett hur många hjälpinsatser du har. Maxbeloppet varierar under 2023 mellan 0 och 2 359 kronor per månad, beroende på din inkomst och på vilka insatser du har.

Har du till exempel en låg pension kan du lämna in uppgifter om din inkomst. Då kan maxtaxan bli reducerad. Lämnar du inte aktuella inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa. Förmögenhet räknas inte med i inkomster, däremot inkomster av kapital. Vi kommer att skicka en inkomstförfrågan till alla som har någon form av insats i början av februari.

Hur ansöker jag om hjälp?

Om du på grund av funktionsnedsättning inte klarar av ditt dagliga liv har du möjlighet att ansöka om olika former av insatser. Det kan vara hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, dagverksamhet, omvårdnad på korttid och särskilt boende.

Hemtjänst, eller hemvård som det kallas i Åstorps kommun kan vara insatserna i form av:

  • Personlig omvårdnad så som till exempel hjälp med hygien, klädsel, toalettbesök eller dusch.
  • Hjälp i matsituationer.
  • Service som till exempel städning, tvätt och inköp.

Den hjälp du kan få beror på dina behov och bedöms alltid individuellt. När du kontaktar oss behöver du alltså inte veta exakt vilken typ av stöd du vill ansöka om. Ring Kundtjänst på 042-640 00 så ger vi dig den vägledning du behöver. Du kan också läsa mer om hur du ansöker om insatser på hemsidan under Äldreomsorg.

Vanliga frågor om avgifter för hjälpinsatser

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om avgifter för insatser. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss. Det gör du via Kundtjänst på telefon 042-640 00.

Vad betalar jag för i hemtjänsten?

Avgiften baseras på dels schablontid för beviljad insats, dels på ditt avgiftsutrymme. Har du ett avgiftsutrymme som är över maxtaxan, så betalar du maxtaxan. Har du ett avgiftsutrymme på 0 kr/månad så betalar du ingen avgift. Har du ett avgiftsutrymme mellan 0 och maxtaxa, så är det den summa du betalar.

Vad kostar en vårdplats på ett äldreboende?

I Åstorps kommun kallar vi äldreboende och särskilt boende för vård- och omsorgsboende.

Avgiften på ett vård- och omsorgsboende består av tre delar. Hyra, kost och omvårdsavgift. Hyra och kost betalar alla oavsett inkomst.

  • Hyreskostnaden är enligt kontraktet. Du kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten för hyreskostnaden. I hyran ingår el, värme, vatten, sophämtning.
  • Kosten består av ett kostabonnemang som alla har som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende. Är du frånvarande hela dagar, vid till exempel sjukhusvistelse, så kan du få avdrag på kostavgiften.
  • Omvårdnadsavgiften innefattar den hjälp du behöver på ett vård- och omsorgsboende. Till exempel tvätt, städ och personlig omvårdnad. Den är inkomstbaserad om du väljer att lämna in dina inkomster, annars är det maxtaxa.

Kan jag få bostadstillägg om jag bor ett vård- och omsorgsboende?

Ja, bostadstillägg kan du ansöka om på pensionsmyndigheten även när du bor på ett vård- och omsorgsboende. Om du skulle bli beviljad bostadstillägg, så räknas det som en inkomst hos kommunen och kan därmed höja avgiftsutrymmet.

Får jag betala mer på ett vård- och omsorgsboende om jag har pengar på banken?

Nej, i våra avgiftsberäkningar tar vi inte med uppgifter om förmögenhet. Däremot räknas inkomst av kapital som inkomst. Pensionsmyndigheten tar hänsyn till förmögenhet när de räknar ut bostadstillägg.

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-01-20

Kontakt