Åstorps kommuns arbete med Socialförvaltningen 2.0 - en förbättringsresa

Två kvinnor på Söderåsen i höstlöv, den ena kvinnan sitter i rullstol.

Socialförvaltningen i Åstorps kommun har under våren startat ett förbättringsarbete – Socialförvaltningen 2.0. Nedan följer information om förbättringsarbetet som ska stärka socialförvaltningen i Åstorps kommun.

Nyligen skickade socialförvaltningen ut brev till alla personer som på något vis har en kontakt med socialtjänsten. Det kan vara i form av samtalskontakt, du kan bo på en gruppbostad eller så kan du ha hemvård. Brevet innehåller information kring det förbättringsarbetet som startar under våren.

Vid årsskiftet 2022/2023 fick kommunen ett nytt politiskt styre som har vård och omsorg som ett av sina fokusområden. Det finns en tydlig ambition att förbättra verksamheten för våra sköraste invånare: de äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Socialförvaltningen delar denna ambition och har en tydlig målbild över hur det ser ut när samtliga verksamheter inom socialförvaltningen levererar hög kvalitet. För att nå dit finns en strategi som kallas Socialförvaltningen 2.0 – en förbättringsresa.

Vad är målet med Socialförvaltningen 2.0?

Målbilden är en kommun som behandlar, vårdar, ger stöd och omsorg utifrån varje invånares egna behov och förutsättningar samtidigt som det bidrar till invånarens självständighet. Förvaltningen ska vara en god arbetsgivare, med bra arbetsmiljö, bra lokaler och bra verktyg. Verksamheten är smart med bemanning och köp av tjänster, så att pengarna kan användas till att satsa på annat som invånaren är i behov av.

Socialförvaltningen 2.0 kommer fokusera på tre huvudområden, dessa är:

  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Struktur
  • Kultur

Bakgrunden till socialförvaltningen 2.0 är följande

  • Nytt styre med fokusområde äldre- och LSS-omsorg 2023
  • Resultat i mätningar/undersökningar under 2022 som visade att invånaren önskar en högre kvalitet
  • Verksamhetens identifierade utvecklingsområden inom kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap, budgetföljsamhet, arbetsmiljö och lokalförsörjning under 2022

Förbättringsresan kommer genomföras genom att

  • Erbjuda goda arbetsvillkor
  • Hushålla med resurserna
  • Arbeta och leda tillitsbaserat
  • Informera, samverka och ha dialoger

Hur går det till?

Tidigare i år informerades alla som arbetar i socialförvaltningen om förbättringsresan. Information finns både på kommunens intranät och på astorp.se. Brev har också skickats ut till alla som på något vis har stöd av socialförvaltningen. Kontinuerlig information om förbättringsarbetet ges på olika vis såsom hemsida, Lokaltidningen eller via sociala medier. Förbättringsresan är en del av arbetsplatsernas årsplaneringar och följs upp på arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och i facklig samverkan.

Mer information om hur arbetet kommer att gå till, det önskade läget för de tre huvudområdena inom socialförvaltningen (vård och omsorg, funktionsstöd och individ och familj) hittar du på sidan nedan:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-03-30

Kontakt