Samråd - ändring av översiktsplan för Björnås

Skylt vid korsningen rönnvägen björnåsvägen  

Nu finns ändring av översiktsplanen för Björnås ute på samråd. Från den 18 september till den 3 november 2023 kan den som bor, arbetar eller har företagsverksamhet i kommunen lämna in synpunkter.

Syftet med planen är att utreda vilka markområden som är lämpliga för utveckling eller bevarande. Planen blir sedan vägledande för efterkommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden i Björnås ska användas, utvecklas och bevaras.

Tyck till om planförslaget

Synpunkter på förslaget kan skickas in på följande sätt:

  • Mejla till plan@astorp.se
  • Posta till:Tekniska kontoret, Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorps kommun, 265 80 Åstorp
  • Digitalt via den digitala synpunktskartan

Den digitala synpunktskartan nås via den digitala versionen av planförslaget, länk nedan:

Den 3 oktober klockan 18:00 bjuder kommunen in till ett fysiskt samrådsmöte på Arena Åstorp.

Mer information om planförslaget och samrådet hittar du här:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-09-18

Kontakt