Fyror får prova på föreningsaktiviteter på skoltid genom Aktivitet förebygger

Bild

Under läsåret 2023/2024 har eleverna i årskurs fyra på Haganässkolan och Rågenskolan en extra timme fysisk rörelse i veckan. Aktivitet förebygger är ett koncept framtaget av region Skåne där kommunen samarbetar med föreningar och näringsliv med målet att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

- Vi har tyvärr inte så många föreningsaktiva barn i Åstorp även om många bor nära till förening så vi ville testa Aktivitet förebygger. Vi fick en föreläsning av grundaren och tog sedan kontakt med lokala föreningar och flera ville ställa upp, säger Jenny Lindahl som är Kvalitetssamordnare.

Under läsåret får cirka 85 elever i årskurs fyra prova på fyra aktiviteter i perioder om sju veckor. De flesta aktiviteterna lärs ut av föreningsaktiva ledare som också fått gå en påbyggande pedagogisk ledarutbildning inför Aktivitet förebygger.

- Eleverna har fått önska vilka aktiviteter som de vill prova på utifrån möjliga alternativ. Det fanns bland annat e-sport, jujutsu, bokcirkel, Innebandy, bordtennis, fotboll, bowling, taekwondo och konstworkshop. Vi har försökt hitta föreningar som kan hålla i alla aktiviteterna men gick inte fullt ut så några aktiviteter håller kommunen själva i just nu, säger Jenny.

Aktivitet förebygger för alla i årskurs fyra

Bildningsnämnden har nu beslutat att alla elever i årskurs fyra i Åstorps kommun ska ha en extra timme i veckan för obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid från och med läsåret 2024/2025.

- Det känns roligt och viktigt. Vi ser verkligen fram emot att driva Aktivitet förebygger vidare för alla skolor i kommunen, säger Jenny.


Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Aktivitet förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet står i fokus. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa genom att inspirera till mer aktivitet.

Att bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att samhällets olika aktörer hjälps åt för att unga ska få möjlighet till sysselsättning och en god gemenskap. Aktivitet förebygger jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap. Genom aktivitet förebygger synliggörs barns glädje och utveckling i föreningslivet.

Genom Aktivitet förebygger får eleverna bland annat

  • Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i skolan.
  • Glädje och gemenskap - viktiga faktorer för god hälsa.
  • Träning i värdegrundsfrågor som ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning.
  • Bättre självkänsla och tillhörighet, vilket minskar riskerna för ohälsa senare i livet.
  • Ökat intresse för en aktivitet, vilket ökar chansen att de vill börja med aktiviteter på fritiden.
  • En mångfald av aktiviteter- något för alla
  • Kultur

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2024-03-28

Kontakt