Grundskola

I Åstorps kommun finns det sju grundskolor. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Vi har hög kompetens bland våra lärare, vars uppgift är att inspirera eleverna att lära och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Du har rätt att välja grundskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område är garanterad plats i den skola som är hänvisningsskola för området.

Som vårdsnadshavare har du rätt att välja en anna skola för ditt barn. Om det inte finns tillräckligt med plats på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur.

Väljer ni en skola som ligger utanför det egna upptagningsområdet står ni själva för eventuell skolskjuts.

Grundskolor i Åstorps kommun

Skola

Område

BjörnekullaskolanCentrala Åstorp
HaganässkolanHaganäs/Område Centrum
Hyllinge skolaHyllinge/Område Väst
Kvidinge skolaKvidinge/Område Öst
Nyvångs skolaNyvång/Område Väst
RågenskolanRågen/Område Centrum
Tingdal/BjörnåsTingdal/Område Öst


Skolans digitala tjänster

Skolorna i Åstorps kommun har flera digitala tjänster där du vårdnadshavare bland annat kan anmäla frånvaro och se ditt barns frånvaro i skolan. Du kan även ta del av information som riktar sig till ditt barn och kommunicera med skolan digitalt.

 

Vid förekomst av covid-19 i en skolklass

Om det konstateras fall av covid-19 i en skolklass så är det möjlit att övriga elever kan ha blivit smittade. Därför är det viktigt att göra en provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Elever som inte har symtom kan gå kvar i skolan i väntan på provsvar.

Du beställer ett gratis test för egenprovtagning på 1177.se. Som vårdnadshavare beställer man test åt barn som är 6-12 år. Har barnet fyllt 13 år behöver hen ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att beställa självtestet.

Om barnet behöver testas på grund av symtom men saknar BankID eller Freja eID kan ni kontakta vårdcentralen för hjälp med provtagning. På grund av hög belastning kan vårdcentralerna inte hjälpa till med provtagning av symtomfria skolelever.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-08-05

Kontakt