Grundskola

I Åstorps kommun finns det sju grundskolor. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Vi har hög kompetens bland våra lärare, vars uppgift är att inspirera eleverna att lära och förmedla värderingar som bygger på respekt för alla.

Varierande när- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9

Efter rekommendation från Smittskydd Skåne har högstadieeleverna i Åstorps kommun växlat mellan när- och distansundervisning. Efter påsklovet planeras minst två tredjedelar av eleverna i årskurs 7-9 ha närundervisning.

Berörda elever och vårdnadshavare får fortlöpande information via skolans informationssystem Tieto Education.

Elever i årskurs F-6 samt elever på grundsärskolan har undervisning som vanligt.

Skollunch - lunchlådor till elever i årskurs 7-9

Under tiden för distansundervisningen i årskurs 7-9 erbjuder Åstorps kommun gratis skollunch i form av lunchlådor som kan värmas upp hemma. Eleverna kan hämta hem lunchlådorna på utanför skolköket/varuintaget på följande grundskolor:

Björnekullaskolan, Åstorp
Kvidinge skola, Kvidinge
Hyllinge skola, Hyllinge
Nyvångs skola, Nyvång

Du har rätt att välja grundskola

Åstorps kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område är garanterad plats i den skola som är hänvisningsskola för området.

Som vårdsnadshavare har du rätt att välja en anna skola för ditt barn. Om det inte finns tillräckligt med plats på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur.

Väljer ni en skola som ligger utanför det egna upptagningsområdet står ni själva för eventuell skolskjuts.

Grundskolor i Åstorps kommun

Skola

Område

BjörnekullaskolanCentrala Åstorp
HaganässkolanHaganäs/Område Centrum
Hyllinge skolaHyllinge/Område Väst
Kvidinge skolaKvidinge/Område Öst
Nyvångs skolaNyvång/Område Väst
RågenskolanRågen/Område Centrum
Tingdal/BjörnåsTingdal/Område Öst


Skolans digitala tjänster

Skolorna i Åstorps kommun har flera digitala tjänster där du vårdnadshavare bland annat kan anmäla frånvaro och se ditt barns frånvaro i skolan. Du kan även ta del av information som riktar sig till ditt barn och kommunicera med skolan digitalt.

 

Kontakt

Senast ändrad • 2021-03-30