Ukraina - så agerar kommunen och så kan du hjälpa till

Ukrainas flagga tillsammans med Åstorps kommunvapen utanför kommunhuset i Åstorp.

Många hör av sig till kommunen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och undrar hur de kan hjälpa till och hur kommunen arbetar med situationen. Här på astorp.se har vi samlat viktig information till dig som medborgare gällande omvärldsläget.

Så agerar kommunen just nu

Kommunen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld och är beredda att vidta åtgärder vid behov. Vi arbetar långsiktigt med krisberedskap och deltar i olika samverkansforum med andra myndigheter och aktörer. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns.

Förberedelse inför flyktingmottagande

Vi ser just nu över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga och som finns att tillgå om flyktingar behöver tas om hand i Åstorp. För närvarande förbereds en av våningarna på det tidigare äldreboendet Backsippan på Trädgårdsgatan 26 i Åstorp för att kunna ta emot flyktingar.

Mer information om hur kommunen arbetar med flyktingmottagande hittar du på sidan nedan.

På vår startsida här på astorp.se hittar du numera en informationssida som kontinuerligt uppdateras med information kopplat till omvärldsläget.

Kommunen rekryterar flyktingsamordnare - sök senast 4 april

Som en del i arbetet med att förbereda för flyktingmottagande söker vi nu efter en flyktingsamordnare. Om du har tidigare erfarenhet av flyktingsamordning eller liknande arbete är du välkommen att söka jobbet senast den 4 april. Tjänsten är på heltid under ett år med möjlighet till förlängning. Läs mer om tjänsten och ansök nedan:

Så kan du som medborgare hjälpa till

Många vill hjälpa dem som drabbats av kriget i Ukraina. Det finns flera sätt du som frivillig kan hjälpa till, bland annat genom att bidra till insamlingar eller ansöka om att bli familjehem för ukrainska flyktingbarn.

På sidan nedan kan du läsa mer om organisationer som tar emot bidrag för att hjälpa de krigsutsatta, samt vad du behöver tänka på om du har tagit emot eller vill ta emot flyktingar från Ukraina.

Viktig information kring mottagande av minderåriga flyktingar

Enligt svensk lag krävs ett godkännande från socialnämnden att ta emot ett minderårigt barn i sitt hem. Om Migrationsverkets process med anvisningar av flyktingar till kommuner inte följs och enskilda familjer i stället tar emot minderåriga barn riskerar barnen att inte få rätt stöd.

Migrationsverket har börjat anvisa barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare till kommuner runt om i landet. När Migrationsverket anvisar ett barn utan vårdnadshavare är det socialtjänsten i den anvisade kommunen som har ansvaret att tillgodose barnets behov.

Det är därför av stor vikt att Migrationsverkets process följs istället för att enskilda familjer/hushåll på egen hand möter upp barn utan vårdnadshavare i Sverige, detta för barnens bästa. Läs mer på Migrationsverkets hemsida:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2022-03-30

Kontakt