Ukraina - så kan du hjälpa till

Många vill hjälpa dem som drabbats av kriget i Ukraina. Det finns flera sätt du som frivillig kan hjälpa till, bland annat genom att bidra till insamlingar eller ansöka om att bli familjehem för ukrainska flyktingbarn.

Flera hjälporganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Kommunen har inte möjlighet att ta emot pengar och gåvor, därför ber vi dig att vända dig till en etablerad hjälporganisation. Se exempel på organisationer nedan.

Organisationer till förmån för de krigsdrabbade i Ukraina

Organisation

Typ av initiativ

Webbsida

Beskrivning av initiativet

Act Svenska kyrkan

Insamling

Act Svenska Kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katastrofhjälp

Civil rights defenders

Insamling

Civil rights defenders Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till människorättsförsvarare i Ukraina

Erikshjälpen

Insamling

Erikshjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamling för organisationer på plats i Ukraina

IM

Insamling

IM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Ukraina

KFUM

Insamling

KFUM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges arbete för barn och unga genom vänorganisationer i Ukraina

Reportrar utan gränser

Insamling

Reportrar utan gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för att skydda journalister som rapporterar från krigszonerna

Rädda barnen

Insamling

Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för barn på plats i Ukraina

SOS barnbyar

Insamling

SOS barnbyar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katastroffonden

Svenska freds

Insamling

Svenska freds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för hållbar fred i världen

UNHCR

Insamling

UNHCR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för människor på flykt

UNICEF

Insamling

UNICEF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för barnen i Ukraina

Östgruppen

Insamling

Östgruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa


Frivilliga försvarsorganisationer

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida hittar du en lista på frivilliga försvarsorganisationer.

Familjehem för barn

Kommunen har ökat beredskapen för att kunna ta emot ensamkommande barn. Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom är du välkommen att anmäla ditt intresse att ställa upp som jourhem/familjehem.

Läs mer om detta nedan:

Det är många som engagerar sig och vill hjälpa ukrainska flyktingar som kommer till Sverige. Detta är viktigt att veta när det gäller att ta emot flyktingar som är minderåriga.

Enligt svensk lag krävs ett godkännande från socialnämnden att ta emot ett minderårigt barn i sitt hem. Om Migrationsverkets process med anvisningar av flyktingar till kommuner inte följs och enskilda familjer i stället tar emot minderåriga barn riskerar barnen att inte få rätt stöd.

Migrationsverket har börjat anvisa barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare till kommuner runt om i landet. När Migrationsverket anvisar ett barn utan vårdnadshavare är det socialtjänsten i den anvisade kommunen som har ansvaret att tillgodose barnets behov.

Det är därför av stor vikt att Migrationsverkets process följs istället för att enskilda familjer/hushåll på egen hand möter upp barn utan vårdnadshavare i Sverige, detta för barnens bästa. Läs mer på Migrationsverkets hemsida:

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning. Innan du gör det är det bra att tänka igenom hur länge du kan erbjuda husrum.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar.

Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Tack för att du tar ansvar och gör en god gärning.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Du kan läsa mer om vad som gäller för flyktingar som kommer till Sverige på Migrationsverkets webbplats.

Här finns viktig information som riktar sig direkt till den person som flytt, gå gärna igenom informationen tillsammans med hen.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-04-12

Kontakt