Ukraina och läget i omvärlden

Här hittar du information och länkar om omvärldsläget, vad kommunen gör just nu, vad du kan göra för att hjälpa till och vart du kan vända dig för att få stöd med att hantera stress och oro.

Så agerar Åstorps kommun just nu

Läs mer om hur Åstorp jobbar utifrån det rådande omvärldsläget nedan.

Så kan du hjälpa till

Läs mer om hur du som frivillig kan hjälpa de krigsdrabbade i Ukraina nedan.

Ukrainian refugee information

Here you can find important information about the situation in Ukraine and useful information that can help you feel safe and get settled.

Din krisberedskap

Vi har samlat information om vad du behöver veta kring din egen krisberedskap där du bland annat hittar information om dricksvatten, trygghetspunkter i kommunen och skyddsrum.

På länken nedan kan du läsa mer om krisberedskap och civilt försvar.

Stöd vid oro

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn. Om du känner dig orolig och vill prata med någon erbjuder vi samtalsstöd via Öppenvården.

Få stöd från Öppenvården i Åstorps kommun

Telefonnummer: 042-644 20
Öppettider: Måndag-fredag klockan 08:00-17:00

Under helger kan du kontakta socialjouren i Helsingborg på telefonnummer 042-10 68 69.

Nedan hittar du mer stöd för dig som är orolig och stöd för hur du kan prata med ditt barn om Ukrainakrisen.

Stöd och information till dig som företagare i Åstorps kommun

Källkritik och desinformation

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Som ukrainsk medborgare har man rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. Migrationsverket har aktuell information om vad som gäller för medborgare från Ukraina som vill söka asyl i Sverige.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-07

Kontakt