Råd och stöd till företag

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Coronaviruset covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv på många sätt och läget förändras kontinuerligt. För att underlätta din informationsinhämtning har vi samlat information och länkar där du kan hålla dig uppdaterad.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida.

Insatser och stöd från kommunen

Om behov uppstår kan företag kontakta ekonomiavdelningen för att exempelvis få anstånd vid betalning av fakturor.

Kommunen strävar efter att betala våra inkommande fakturor så snart som möjligt.

Du når kommunen på telefonnummer 042-640 00.

I nuläget avvaktar vi med icke nödvändig tillsyn hos företagare. Vi kommer att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Insatser och stöd från myndigheter

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris genom Företagsakuten. Du får bland annat information om hur du praktiskt ska göra för att få krediter och anstånd med att exempelvis betala skatt samt hur det fungerar med korttidspermittering och varsel.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till Företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Är ditt företag i behov av coaching? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri rådgivning och affärscoaching till företag som drabbats av den nuvarande situationen. Insatsen ska bidra till att företagen går stärkta ur dagens situation.

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Situationen med coronavirussjukdomen covid-19 har på kort tid förändrat förutsättningarna för Skånes näringsliv. Många företag har tvingats till permitteringar eller varsel då de snabbt har behövt sänka sina kostnader. Andra har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och behov av resurser.

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd från organisationer

Tänker du avveckla eller sälja ditt företag till följd av coronapandemin? På grund av den rådande situationen riskerar företag att utnyttjas av kriminella som behöver företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Läs mer om varningssignaler i informationsbroschyren.

Handelskammaren har gjort en sammanställning av krispaketet från regeringen och har även handfasta tips hur du kan gå till väga.

Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder stöd för alla småföretagare som vill ha hjälp och rådgivning för att hantera konsekvenserna av covid–19. Det går naturligtvis även att boka ett digitalt möte.

Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv.

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten verksamt.se.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-12-02

Kontakt