Råd och stöd till företag

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Coronaviruset covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv på många sätt och läget förändras kontinuerligt. För att underlätta din informationsinhämtning har vi samlat information och länkar där du kan hålla dig uppdaterad.

Insatser och stöd från kommunen

Tillsammans med lokala företag i Åstorps kommun önskar vi ta fram ett presentkort som ska kunna nyttjas av Åstorps kommuns cirka 1500 anställda. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt i Åstorp och därmed mildra de negativa effekter som drabbat en del företag till följd av covid-19.

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Åstorps kommun tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till kommunen.

Avgiftsbefrielsen gäller från 1 maj till 31 augusti. Avgiftsbefrielsen är ett försök på fyra månader och innebär att den butik som vill ha försäljning utanför sin butik inte behöver betala någon avgift till Åstorps kommun.

Försäljning utanför butik eller verksamhet ska även under perioden för det tillfälliga försöket följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser.

  • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där ansökningsavgift ska erläggas.
  • En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan
  • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. 1,5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
  • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1-0,2 meters höjd.
  • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
  • Inga ingrepp får göras vi markbeläggingen

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Åstorps kommuns beslut upphör försöket omedelbart.

Viktigt att tänka på

Ytan utanför butiker ägs inte av kommunen. Samarbete med fastighetsägarna behövs för butiken/verksamheten.

Om behov uppstår kan företag kontakta ekonomiavdelningen för att exempelvis få anstånd vid betalning av fakturor.

Kommunen strävar efter att betala våra inkommande fakturor så snart som möjligt.

Du når kommunen på telefonnummer 042-640 00.

I nuläget avvaktar vi med icke nödvändig tillsyn hos företagare. Vi kommer att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Insatser och stöd från myndigheter

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris genom Företagsakuten. Du får bland annat information om hur du praktiskt ska göra för att få krediter och anstånd med att exempelvis betala skatt samt hur det fungerar med korttidspermittering och varsel.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till Företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Är ditt företag i behov av coaching? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri rådgivning och affärscoaching till företag som drabbats av den nuvarande situationen. Insatsen ska bidra till att företagen går stärkta ur dagens situation.

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Situationen med coronavirussjukdomen covid-19 har på kort tid förändrat förutsättningarna för Skånes näringsliv. Många företag har tvingats till permitteringar eller varsel då de snabbt har behövt sänka sina kostnader. Andra har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och behov av resurser.

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd från organisationer

Handelskammaren har gjort en sammanställning av krispaketet från regeringen och har även handfasta tips hur du kan gå till väga.

Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder stöd för alla småföretagare som vill ha hjälp och rådgivning för att hantera konsekvenserna av covid–19. Det går naturligtvis även att boka ett digitalt möte.

Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv.

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten verksamt.se.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-09