Vaccination mot covid-19

En person får vaccin med en spruta i överarmen

Vaccineringen mot covid-19 kommer att ske löpande under det första halvåret av 2021 i den takt som vaccinet levereras. Region Skåne har det övergripande ansvaret för vaccinationerna i länet.

Vem som erbjuds vaccin först styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utgångspunkten är att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Tillgången på vaccin avgör sedan hur snabbt det går att erbjuda vaccination till ytterligare grupper.

Vaccinering i Åstorps kommun - nuläge 29 mars

Under januari, februari och mars vaccineras boende och personal på kommunens äldreboenden, hemvårdspersonal, patienter i eget boende med hemsjukvård samt deras hushållskontakter. Alla som samtyckt till vaccinering beräknas vara fullt vaccinerade i början av april.

Vaccinationsstart för 65-plus i mitten av mars

Vaccinering för personer 65 år eller äldre är igång sedan i mitten av mars. De äldsta vaccineras först.

Primärvården skickar brev med erbjudande om att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller via telefon. Brevet skickas i kuvert med Region Skånes logotyp och avsändaren är den vårdcentral man brukar gå till.

Information om vaccination av 65-plus på Regions Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination för dig som bor i Skåne

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när de levereras. Du kommer att få information från Region Skåne när du erbjuds vaccination och då får du även information om hur det kommer att gå till.

Region Skånes preliminära tidplan

En preliminär tidtabell samt prioritering av målgrupper finns publicerad på 1177.se:


Håll dig uppdaterad via 1177.se

Aktuell information och svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna finns på 1177.se:


Lättläst information till brukare på LSS-boenden

Varning för bedrägeriförsök

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID.

Bedragare påstår att de är från 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 (1177.se)länk till annan webbplats

Du kommer bli infomerad om när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med omsorgsinsatser.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst med omsorgsinisatser.

Därefter kommer följande personer att erbjudas vaccination:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination.

Information om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
Information om när olika personer får vaccinera sig i Skåne (1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om vaccinering av personal, riskgrupper och övriga invånare på Region Skåne webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På 1177.se kan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer.

Vaccination för dig som bor i Skåne (1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Primärvården har huvudansvaret för att vaccinera sina listade riskgruppspatienter. Vaccination av personer som bor på särskilda boenden för äldre har högsta prioritet. Vårdpersonal inom primärvården vaccineras via den egna avdelningen.

Regionen har också huvudansvaret för att vaccinera personal inom slutenvården och av kommunal vård- och omsorgspersonal. Särskilda vaccinationsmottagningar med uppdraget att utföra personalvaccinationer kommer att upprättas.

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

För de vacciner som är godkända nu, krävs två vaccinationer med några veckors mellanrum för att ge fullgott skydd. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.

Så går vaccinationen till (1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

På 1177 kan du lösa mer om säkerheten hos vaccin:
Så fungerar vaccin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns och vilka vaccin mot covid-19 som används:

Så godkänns vaccinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vaccin mot coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan följa vaccinationerna mot covid-19 fördelat på antalet registrerade vaccinerade per kommun via Folkhälsomyndighetens sammanställning på nationell, regional och kommunal nivå. Det går också att se vilka åldrar som är vaccinerade.

Statistik över registrerade vaccinationer covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Staten står för kostanden av vaccin och vaccination. Det är gratis för dig att vaccinera dig mot covid-19.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-03-29