Coronaviruset - information till invånare och företagare

Här hittar du samlad information från Åstorps kommun gällande det nya coronaviruset covid-19.

Åstorps kommun följer aktuella rekommentationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra.

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Åstorps kommun har beslutat följande att nedanstående åtgärder gäller för perioden mellan den 28 oktober till 17 november. Vi måste nu alla hjälpas åt att minska smittspridningen!

Seniorverksamhet
För att minska smittspridningen ska ingen seniorverksamhet bedrivas i idrottshallar, idrottsplatser och omklädningsrum som Åstorps kommun eller hyresvärden ansvarar för. Det innebär att all seniorverksamhet ska avbokas.

Is- och idrottshallar
Is- och idrottshallar hålls öppna för unga födda 2005 och senare. All verksamhet för personer födda 2004 och tidigare ska avbokas.

Cuper, extraträningar och idrottstävlingar ska ställas in
För att minimera riskerna för smittspridning ska allt utöver ordinarie verksamhet såsom extraträningar och cuper ställas in. Ordinarie ungdomsverksamheter ska fortsätta bedrivas på ett säkert sätt. Idrottsklubbar ska minska tid i omklädningsrum genom att uppmana ungdomarna att duscha och byta om hemma.

Uthyrning av lokaler till privatpersoner
Privatpersoner får inte lov att hyra kommunens lokaler under denna period. Det innebär bland annat att det inte är möjligt att genomföra några födelsedagsfester, evenemang, aktiviteter, filmklubbar eller liknande.

Biblioteken är just nu ingen mötesplats
Biblioteken hålls öppna men är just nu ingen mötesplats. Under de skärpta råden uppmanar vi besökare att inte använda biblioteken mer än nödvändigt. Vi rekommenderar även till korta besök för att minska trängsel. På Åstorps kommuns webbplats finns mer information.

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Skyddsutrustning till privata utförare inom omsorg

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning till kommunen.

För att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och minska smittspridningen har socialförvaltningen gjort vissa förändringar i sina verksamheter.

Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Elever, vårdnadshavare och personal får kontinuerlig information via Tieto Edu.

Vårdnadshavare har ansvar för att barn inte kommer till skola och förskola sjuka, det vill säga med förkylningssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Barn och elever ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Utöver det är det viktigt med god handhygien och fortsätta hålla fysisk distans.

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Mellan 09:00 och 14:00 på vardagar kan du ringa till vår anhörigkonsulent Marie Carlberg via 042-641 20. Hon finns där om du behöver råd och stöd, har frågor kring kommunens arbete med anledning av covid-19 eller om du bara vill prata med någon.

Flera organisationer har även öppna stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Just nu lever många av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Just nu är det många som behöver hjälp med olika saker på grund av rådande läge med coronaviruset covid-19. Du som vill hjälpa till kan engagera dig på flera olika sätt.

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här har vi samlat några telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Åstorps municipality pays close attention to any updates advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB tagit fram två filmer om testning. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om vikten av testning vid symtom för covid-19.


Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-28