Coronaviruset - information till invånare och företagare

Här hittar du samlad information från Åstorps kommun gällande coronaviruset covid-19. Vi följer aktuella rekommentationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

Region Skåne ansvarar för vaccination mot covid-19 i Skåne. Vaccineringen inleddes i mellandagarna 2020 och utgår från den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Åstorps kommun hänvisar i första hand till samlad information hos 1177, Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Följ utvecklingen

Den 10 maj 2021 öppnade vi upp kommunens lokaler för föreningsledda aktiviteter även för vuxna. Beslutet gäller för verksamhet inom idrott, kultur och konst. Detta innebär att kommunens idrottshallar, inomhusanläggningar och Kulturhuset Björnen hyrs ut till organiserad vuxenverksamhet i föreningsregi. Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare är igång sedan tidigare.

Föreningen och dess ledare ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens råd följs. Till exempel genom att hålla avstånd till varandra, ha aktiviteter i mindre grupper och följa det angivna maxantal personer får vistas i varje lokal.

För privatpersoner blir det möjligt att hyra kommunens lokaler för privata arrangemang tidigast vecka 32.

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Skyddsutrustning till privata utförare inom omsorg

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning till kommunen.

Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Elever, vårdnadshavare och personal får kontinuerlig information via Tieto Education.

Vårdnadshavare har ansvar för att barn inte kommer till skola och förskola sjuka, det vill säga med förkylningssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Barn och elever ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Alla barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid förekomst av covid-19 i en skolklass

Om det konstateras fall av covid-19 i en skolklass så är det möjligt att övriga elever kan ha blivit smittade. Därför är det viktigt att göra en provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Elever som inte har symtom kan gå kvar i skolan i väntan på provsvar.

Du beställer ett gratis test för egenprovtagning på 1177.se. Som vårdnadshavare beställer man test åt barn som är 6-12 år. Har barnet fyllt 13 år behöver hen ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att beställa självtestet.

Om barnet behöver testas på grund av symtom men saknar BankID eller Freja eID kan ni kontakta vårdcentralen för hjälp med provtagning. På grund av hög belastning kan vårdcentralerna inte hjälpa till med provtagning av symtomfria skolelever.

Varierande när- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9

Efter rekommendation från Smittskydd Skåne har högstadieeleverna i Åstorps kommun växlat mellan när- och distansundervisning under vårterminen. Fram till skolavslutningen den 18 juni ska minst två tredjedelar av eleverna i årskurs 7-9 ha närundervisning och en tredjedel har distansundervisning.

Lunchlådor till högstadie- och gymnasieelever

Åstorps kommun erbjuder lunchlådor som kan värmas upp hemma till alla högstadieelever och gymnasieelever som har fjärr- och distansundervisning. Lunchlådor beställs i förväg via kommunens e-tjänst.

Fritidsgårdarna är öppna

Våra fritidsgårdar är öppna och verksamheten är anpassad för att motverka smittspridning.

För att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och minska smittspridningen har socialförvaltningen gjort vissa förändringar i sina verksamheter.

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Mellan 09:00 och 14:00 på vardagar kan du ringa till vår anhörigkonsulent Marie Carlberg via 042-641 20. Hon finns där om du behöver råd och stöd, har frågor kring kommunens arbete med anledning av covid-19 eller om du bara vill prata med någon.

Flera organisationer har även öppna stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Just nu lever många av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Risken för att nya varianter av covid-19 förs in i Sverige är fortsatt stor. Därför har Folkhälsomyndigheten utfärdat rekommendationer till personer som reser in i landet. Mer information om vad som gäller hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Just nu är det många som behöver hjälp med olika saker på grund av rådande läge med coronaviruset covid-19. Du som vill hjälpa till kan engagera dig på flera olika sätt.

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här har vi samlat några telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Åstorps municipality pays close attention to any updates advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB tagit fram två filmer om testning. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om vikten av testning vid symtom för covid-19.


Kontakt

Senast ändrad • 2021-07-14