Coronaviruset - information till invånare och företagare

Här hittar du samlad information från Åstorps kommun gällande coronaviruset covid-19. Vi följer aktuella rekommentationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

Just nu är det en hög smittspridning av covid-19. Det är därför viktigt att undvika trängsel i butiker och köpcentrum samt respektera de restriktioner som gäller i restaurangmiljöer och kollektivtrafik. Stanna hemma om du känner dig sjuk, testa dig om du har symptom och vaccinera dig om du kan.

Detta gäller just nu

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 har Folkhälsomyndigheten infört nya åtgärder från 12 januari. Folkhälsomyndigheten förlänger även tidigare rekommendationer.

  • Håll avstånd
  • Du ska jobba hemifrån om du kan
  • Du som kan, bör vaccinera dig
  • Var noga med din handhygien
  • Stannar hemma vid symptom

Nya rekommendationer - folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccineras.

Region Skåne ansvarar för vaccination mot covid-19 i Skåne. Det är gratis att vaccineras mot covid-19.

Vill du testa dig eller boka tid för vaccination?

Bokning görs enklast via 1177.se. Det går att boka sig var man vill där det finns en ledig tid: på vaccinationsmottagning på sjukhus eller valfri vårdcentral.

  • Restaurangen Rönnåsen är stängd tillsvidare på grund av konstaterad smitta. Smittspårning pågår.
  • Komvux bedriver distansundervisning vecka 4 för att minska risken för smittspridning.
  • Björnekullaskolan har distansundervisning på grund av hög frånvaro bland personalen. Eleverna är tillbaka på skolan igen på onsdag 26 januari.

Kommunens lokaler är öppna för föreningsledda aktiviteter för såväl barn som vuxna. Det gäller för verksamhet inom idrott, kultur och konst. Detta innebär att kommunens idrottshallar, inomhusanläggningar och Kulturhuset Björnen hyrs ut till organiserad vuxenverksamhet i föreningsregi.

Föreningen och dess ledare ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens råd följs. Till exempel genom att hålla avstånd till varandra, ha aktiviteter i mindre grupper och följa det angivna maxantal personer får vistas i varje lokal.

Vaccinationsbevis vid större evenemang

Coronakrisen påverkar kultur- och föreningslivet på många olika sätt. För att minska risken för smittspridning har ni som arrangörer ett ansvar att förhålla er till de nya förhållningsreglerna om arrangemang över 100 personer.

På Åstorps kommuns allmänna tillställningar och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kommer vi införa vaccinationsbevis.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december  Länk till annan webbplats.

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Elever, vårdnadshavare och personal får kontinuerlig information via Tieto Education.

Vårdnadshavare har ansvar för att barn inte kommer till skola och förskola sjuka, det vill säga med förkylningssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk. Det finns också information för dig som är vaccinerad och blir sjuk.

Vid förekomst av covid-19 i en skolklass

Om det konstateras fall av covid-19 i en skolklass så är det möjligt att övriga elever kan ha blivit smittade. Därför är det viktigt att göra en provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Elever som inte har symtom kan gå kvar i skolan i väntan på provsvar.

Du beställer ett gratis test för egenprovtagning på 1177.se. Som vårdnadshavare beställer man test åt barn som är 6-12 år. Har barnet fyllt 13 år behöver hen ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att beställa självtestet.

Om barnet behöver testas på grund av symtom men saknar BankID eller Freja eID kan ni kontakta vårdcentralen för hjälp med provtagning. På grund av hög belastning kan vårdcentralerna inte hjälpa till med provtagning av symtomfria skolelever.

För att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och minska smittspridningen har socialförvaltningen gjort vissa förändringar i sina verksamheter.

Just nu lever många av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Risken för att nya varianter av covid-19 förs in i Sverige är fortsatt stor. Därför har Folkhälsomyndigheten utfärdat rekommendationer till personer som reser in i landet. Mer information om vad som gäller hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här har vi samlat några telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Åstorps municipality pays close attention to any updates advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill.

Senast ändrad • 2022-01-24