Socialförvaltningens åtgärder för att minska smittspridning

För att skydda äldre och de som tillhör andra riskgrupper har Åstorps kommun beslutat att införa vissa åtgärder i våra insatser till kommuninvånarna.

Våra åtgärder för att minska smittspridningen följer myndigheternas rekommendationer. Åtgärderna är förebyggande för att skydda brukare och patienter inom våra verksamheter.

Folhälsomyndighetens information om att förebygga smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller inför besöket?

Besökare måste alltid ta kontakt med boendets personal i god tid innan besöket för att få information om vilka rutiner som gäller för besök och komma överens om tid för besöket.

Vad ska jag tänka på som besökare när jag besöker äldreboendet?

Du som besökare är skyldig att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19:

  • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.
  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Besökare ska använda munskydd

Besökare på särskilda boendeformer och korttidsavdelningar inom socialförvaltningen ska bära munskydd vid besök och utomhuspromenader. Beslutet grundas i uppdaterade rutiner från Vårdhygien Skåne.

Kommunen står för munskydd och annan eventuell smittskyddsutrustning som kan bedömas vara nödvändig under besöket.

Var hittar jag kontaktuppgifter till boendet?

Du kan ringa till kommunens Kundtjänst på 042-640 00 eller mejla till kommun@astorp.se som sedan hänvisar dig vidare till rätt person.

Ibland är fysiska möten nödvändiga. Socialförvaltningens handläggare bedömer om det är nödvändigt att träffa invånare fysiskt för utredning eller beslut. Är det inte nödvändigt ersätts det fysiska mötet digitalt eller via telefon.

Personal i Åstorps kommun kommer bara till arbetet om de känner sig fullt friska. Alla anställda genomgår en webbaserad utbildning i vårdhygien och har tillgång till utbildningar i covid-19 och hantering av personlig utrustning. Efter varje arbetspass följs basala hygienrutiner upp. Personalomsättningen har begränsats, vi undviker att samma personal arbetar vid olika enheter.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-09-22