Socialförvaltningens åtgärder för att minska smittspridning

För att skydda äldre och de som tillhör andra riskgrupper har Åstorps kommun beslutat att införa vissa åtgärder i våra insatser till kommuninvånarna.

Våra åtgärder för att minska smittspridningen följer myndigheternas rekommendationer. Åtgärderna är förebyggande för att skydda brukare och patienter inom våra verksamheter.

Innan du besök en närstående på något av våra särskilda boende ber vi dig tänka på detta:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Tvätta händerna ofta
  • Håll avstånd

Vi ber dig som varit i Storbritannien och kommit till Sverige 12 december eller senare att helt avstå från ditt besök.

Besökare ska använda munskydd

Besökare på särskilda boendeformer och korttidsavdelningar inom socialförvaltningen ska bära munskydd vid besök och utomhuspromenader. Beslutet grundas i uppdaterade rutiner från Vårdhygien Skåne.

Kommunen står för munskydd och annan eventuell smittskyddsutrustning som kan bedömas vara nödvändig under besöket.

Ibland är fysiska möten nödvändiga. Socialförvaltningens handläggare bedömer om det är nödvändigt att träffa invånare fysiskt för utredning eller beslut. Är det inte nödvändigt ersätts det fysiska mötet digitalt eller via telefon.

Du som har beviljad hemvårdsinsats kommer att bli kontaktad av hemvården om det blir några förändringar i dina insatser.

Mat, måltidsstöd, medicin, personlig omvårdnad, dusch och toalettbesök kommer att utföras som vanligt.

  • Alla larm besvaras och hanteras.
  • Hemvården kommer att leverera mat vid dörren och går inte in om det inte är nödvändigt.
  • Promenader och social samvaro är inställda tillsvidare. Du kommer inte bli debiterad för dessa insatser.

Gläntan dagverksamhet har fortsatt stängt. Det innebär att socialförvaltningen inte verkställer beviljad insats.

Under perioden med risk för betydande spridning av covid-19 i samhället ska brukare och patienter isoleras i 14 dagar från övriga boende vid inflytting eller återkomst till särskilt boende eller LSS-boende. Under dessa 14 dagar kommer alla måltider att serveras på rummet.

Vid inflyttning på ett särskilt boende eller LSS-boende ska vård- och omsorgstagaren ha varit symtomfri i minst 48 timmar.

Det finns en liten risk att personer utan symptom eller med så milda symptom att de inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta till riskgruppen äldre som behöver mycket vård och omsorg. Som en tilläggsåtgärd använder all personal munskydd av typ IIR och visir vid ansiktsnära vård.

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 har Region Skåne nu beslutat att vårdpersonal bör använda munskydd vid all ansiktsnära vård. Syftet är att minimera risken för att symtomfri personal smittar vårdtagare. Ansiktsnära vård innebär vårdmoment som utförs ansikte mot ansikte inom en meter.

Personal i Åstorps kommun kommer bara till arbetet om de känner sig fullt friska. Alla anställda genomgår en webbaserad utbildning i vårdhygien och har tillgång till utbildningar i covid-19 och hantering av personlig utrustning. Efter varje arbetspass följs basala hygienrutiner upp. Personalomsättningen har begränsats, vi undviker att samma personal arbetar vid olika enheter.

Visir och munskydd används vid allt patientnära arbete inom socialförvaltningen.

Om personal identifierar luftvägssymtom hos brukare eller patienter rapporteras detta omedelbart till ansvarig sjuksköterska. Om vi får bekräftat fall av covid-19 i våra verksamheter kommer ett resursteam vårda brukaren eller patienten. Personal kommer inte blanda vård av brukare eller patient med bekräftad covid-19-diagnos med andra. En covid-19-avdelning har inrättats och står redo om behovet finns.

Restaurangerna på trygghetsboendena Punkthuset på Vidåsen i Åstorp och Rönnåsen i Kvidinge är stängda tillsvidare.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-15