Socialförvaltningens åtgärder för att minska smittspridning

För att skydda äldre och de som tillhör andra riskgrupper har Åstorps kommun beslutat att införa vissa åtgärder i våra insatser till kommuninvånarna.

Våra åtgärder för att minska smittspridningen följer myndigheternas rekommendationer. Åtgärderna är förebyggande för att skydda omsorgstagare och patienter inom våra verksamheter.

Vad ska jag tänka på när jag besöker ett boende?

  • Du ska vara symtomfri.
  • Du ska desinfektera händerna före och efter besöket.
  • Som besökare till vård- och omsorgstagare inom särskilda boendeformer och korttidsplats ska du använda munskydd under besöket.
  • Besök ska se i patientens lägenhet/rum eller i avsatt utrymme.
  • Avstånd i besöksrum och i övriga lokaler ska hållas.

Vidtagna årgärder hos personal

Personal i Åstorps kommun kommer bara till arbetet om de känner sig fullt friska. Alla anställda genomgår en webbaserad utbildning i vårdhygien och har tillgång till utbildningar i covid-19 och hantering av personlig utrustning.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-25

Kontakt