Tipsa om evenemang

Här kan du tipsa om ditt evenemang till vår evenemangskalender. Evenemanget ska vara av informations- nöjes eller underhållningskaraktär och öppet för alla att besöka.

För att få ett evenemang publicerat i vår evenemangkalender behöver det uppfylla följande krav:

 • Evenemang som publiceras i evenemangskalendern på astorp.se ska hållas helt eller delvis inom Åstorps kommun, vara av informations-, nöjes eller underhållningskaraktär samt öppet för alla att besöka. Det kan vara föreningsaktiviteter, sport- och idrottsevenemang eller kulturarrangemang.
 • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.
 • Information om demonstrationer publiceras inte. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.
 • Politiska arrangemang som syftar till att informera om politiska partiers verksamhet eller värva medlemmar ska inte publiceras i evenemangskalendern.

I de fall det råder oklarhet om ett evenemang uppfyller kraven för att publiceras i kalendern förbehåller sig kommunen rätten att ta beslut kring om evenemanget ska publiceras eller inte.

Information till evenemangskalendern

Om du vill lägga upp ett evenemang i evenemangskalendern behöver du svara på följande frågor

 • Titel på evenemanget
 • En kort beskrivning av evenemanget
 • Webbplats (om det finns någon)
 • Datum
 • Plats eller adress
 • Arrangör
 • Pris
 • Telefonnummer, e-postadress eller länk till bokning
 • Eventuellt biljettsläpp

Bifoga gärna en bild till evenemanget. Du behöver ha rättigheter att använda bildern och ett skriftligt samtycke från personer som medverkar på bilden om de är identifierbara.

Mejla uppgifterna till kommun@astorp.se.

 

Senast ändrad • 2024-05-16

Kontakt