Öppenvården utökar för att kunna möta Åstorps invånares behov av stöd på hemmaplan!

Från vänster: Anton Vinberg, Weronika Persson, Inka Ivarsson, Jessica Cederlund, Elina Nilsson, Aron Grimberg (bakre rad), Marie Ohlander, Marie Ljungberg, Lina Otto.

Från vänster: Anton Vinberg, Weronika Persson, Inka Ivarsson, Jessica Cederlund, Elina Nilsson, Aron Grimberg (bakre rad), Marie Ohlander, Marie Ljungberg, Lina Otto.

Öppenvården är en del av Socialtjänsten och tillhör verksamhetsområdet Individ och familj som arbetar för alla invånare i Åstorps kommun. Från och med 3 juli utökas arbetsgruppen med ytterligare två nya familjebehandlare.

Utökningen innebär att öppenvården numera består av nio anställda som arbetar med familjebehandling, missbruksbehandling och hemmastöd.

Vad är öppenvården och vad gör vi?

Öppenvården kan du vända dig till om du önskar stödinsatser både individuellt och/eller tillsammans med anhöriga. Det kan handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående (inte det som ingår inom psykiatrin), våld eller övergrepp och även om du upplever att du behöver stöd i att få en fungerande vardagsstruktur.

Öppenvården arbetar både med bistånd från handläggare men även biståndslöst där vi erbjuder upp till fem kostnadsfria samtal med en familjebehandlare eller missbruksbehandlare. För anhörigstöd till missbrukare erbjuds upp till 10 samtal, biståndslösa samtal dokumenteras inte.

Kontakta oss

Under hela sommaren finns det personal på plats mellan klockan 8:00-17:00 på vardagar. Öppenvården sitter i kommunhuset, Medborgarkontoret.

Du når oss via vår servicetelefon på telefonnummer: 042–644 20 alternativt mobil nummer 073-425 40 34 eller på vår mejl: oppenvarden@astorp.se

Du kan vända dig till servicetelefonen eller vår mejl för att rådfråga om något du funderar på eller vill ha hjälp och stöttning med något som har med din sociala situation att göra.

Mer information

För mer information om vad öppenvården har att erbjuda klicka på länkarna:

Prenumerera på nyheter från astorp.se

Hantera prenumeration
Senast ändrad • 2023-06-20

Kontakt