Missbruk och beroende

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Tillsammans utformar vi den hjälp du behöver.

Öppenvården i Åstorp erbjuder professionellt samtalsstöd för dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar. Du kan själv vända dig till Öppenvården för att få råd och stöd gällande ditt missbruk eller beroende.

Även som anhörig kan du komma till oss för råd och stöd.

Öppenvården erbjuder upp till fem rådgivande och vägledande samtal. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Men att vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa.

Öppenvården hjälper även dig som fått bistånd genom din socialsekreterare. Behandling får du via beslut enligt socialtjänstlagen.

En orosanmälan gör du om någon i din närhet har tappat kontrollen på sin relation till alkohol eller droger eller spel om pengar och på egen hand har svårt att bryta eller ta sig ur sitt missbruk. Arbetar du till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så har du anmälningsskyldighet.

Är du privatperson anmäler du av omtanke för den anmälan berör, vilket är helt frivilligt. Är du privatperson kan du även vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar, men ur sekretessynpunkt kan vi inte återkoppla vad som hänt och om någon insats blir aktuell. Fortsätter oron är du välkommen att göra en ny anmälan.

För dig som är spelberoende eller anhörig till någon spelberoende finns även hjälp att få av Spelberoendes Riksförbund. All deras verksamhet är kostnadsfri och fungerar som ett bra komplement före, under och efter övriga vårdinsatser.

Kontakt

 • Öppenvården

  042-644 20

  Besöksadress

  Storgatan 7

  265 34 Åstorp

 • Kundtjänst

  042-640 00

  kommun@astorp.se

  Besöksadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

  Postadress

  Storgatan 7, 265 80 Åstorp

 • Mottagning Myndighet

  Mottagning

  042-640 31

  Besöksadress

  Storgatan 7

  Postadress

  265 80 Åstorp

  Telefontider

  Måndag - fredag 10.00-11.30

  Tisdagar och torsdagar 13.15-15:00


Senast ändrad • 2022-01-13