Missbruk och beroende

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Tillsammans utformar vi den hjälp du behöver.

Du som är över 15 år kan själv ansöka om olika former av stöd. Om du inte fyllt 18 år kommer socialtjänsten dock behöva informera dina vårdnadshavare.

 • Servicesamtal
 • Behandling genom Åstorps kommuns egen öppenvård. Vi tillhandahåller både individuella samtal och behandling i grupp.
 • Tillgång till en kontaktperson.
 • Behandling på behandlingshem.
 • Intensiv öppenvårdsbehandling.
 • Stöd till barn och ungdomar som har en anhörig som missbrukar eller har missbrukat.
 • Stöd till anhöriga.
 • Behandling genom öppenvården för barn- och unga samt unga vuxna.
 1. Ring socialförvaltningen på telefon 042-641 26. Där får du prata med en mottagningssekreterare och berätta om din situation.
 2. Du bestämmer själv om du vill ta emot hjälp. Om du vill ha hjälp så startar en socialsekreterare en utredning och därefter påbörjas behandling av öppenvården på kommunen.
 3. Du kan också välja att anmäla dig till servicesamtal eller motivationssamtal i grupp.
 4. När socialsekreteraren har träffat och lärt känna dig väljer vi tillsammans behandlingsmetod utifrån det behov du har.
 5. Det innebär att du kan komma på samtal en gång i veckan eller tre gånger i veckan. Vi anpassar stödet helt utifrån ditt behov. Det viktigaste är att du får ett friskare och bättre liv.

Anmäl dig till motivationssamtal i grupp

Om du känner att du dricker för mycket eller tar du droger och vill hitta ett annat sätt att leva kan du anmäla dig till motivationssamtal i grupp.

Det innebär att du får träffa andra i en liknande situation som också vill få stöd och hjälp.

 • Vi kommer att prata om beroendet och livet i allmänhet.
 • Vilka alternativ som finns när man vill göra en förändring.
 • Hur andra har gjort.

Två av våra behandlare från öppenvården kommer att vara på plats. Allt bygger på din frivillighet och inget dokumenteras. För mer information är du välkommen att ringa 042-644 20.

Vi ses en kväll i veckan under 2 timmar med fikapaus.

Start tisdagen den 21 juni kl 19.00 på Trädgårdsgatan 15 i Åstorp.

Anmäl dig via forumläret eller ring oss på 042-644 20.
Motivationsgrupp är en öppen grupp, en kväll i veckan under åtta veckor, för personer som har ett beroende av alkohol eller narkotika.

Syftet med gruppen är att få möjlighet att undersöka sin motivation till förändring. Motivationsgruppen baseras på MI (motiverande samtal) och innehåller information om beroende, enklare övningar, film, samtal med andra i gruppen samt gemensamt fika.

Att gå i gruppen är ett bra sätt att förbereda sig inför beroendebehandling över huvud taget. När man kommer till gruppen skall man vara nykter och det genomförs utandningsprov. Man får inte heller vara påverkad av narkotika. Motivationsgruppen ingår som en första del i den så kallade dagbehandlingen

Öppenvården i Åstorp erbjuder servicesamtal för dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar.

Du kan få upp till fem rådgivande och vägledande samtal utan att vi gör en utredning. Samtalen är kostnadsfria, sker under tystnadsplikt, registreras och journalförs inte.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa.

Anmäl dig via forumläret eller ring oss på 042-644 20.


Kommunens öppenvård ger stöd till alla som är anhöriga till personer med missbruk eller riskbruk. Ring oss på telefon 042-644 20 så hjälper vi dig.

Är du under 15 år kan du också ta kontakt med din kurator eller sköterska på din skola.

Är du 15 år eller äldre kan du även ringa eller mejla anhörigstödet om du behöver prata med någon. Marie på anhörigstödet kan svara på frågor om missbruk och psykisk ohälsa. Hon kan även hjälpa till att slussa vidare till annan instans om det finns önskemål och behov.

En orosanmälan gör du om någon i din närhet har tappat kontrollen på sin relation till alkohol eller droger eller spel om pengar och på egen hand har svårt att bryta eller ta sig ur sitt missbruk. Arbetar du till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så har du anmälningsskyldighet.

Är du privatperson anmäler du av omtanke för den anmälan berör, vilket är helt frivilligt. Är du privatperson kan du även vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar, men ur sekretessynpunkt kan vi inte återkoppla vad som hänt och om någon insats blir aktuell. Fortsätter oron är du välkommen att göra en ny anmälan.

E-tjänsten ”Följ ditt ärende” vänder sig till dig som redan har ansökt om insats. Genom e-tjänsten kan du följa ditt ärende, skicka och få meddelande från din handläggare samt ta del av händelser som är kopplade till sin ansökan exempelvis utredningar, insatser och beslut.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och du loggar in med Bank-ID via en dator, surfplatta eller smartphone.

Om du har frågor om e-tjänsten är du välkommen att kontakta Kundtjänst 042-640 00.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-06-10

Kontakt