Missbruk och beroende

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Tillsammans utformar vi den hjälp du behöver.

Öppenvården Navet erbjuder professionellt samtalsstöd för dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar. Du kan själv vända dig till Navet för att få råd och stöd gällande ditt missbruk eller beroende.

Även som anhörig kan du komma till oss för råd och stöd.

Navet erbjuder upp till fem rådgivande och vägledande samtal. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Men att vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstanke av ett barn eller vuxen som far illa.

Navet hjälper även dig som fått bistånd genom din socialsekreterare. Behandling får du via beslut enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-16