Stöd till barn och familjer

Det finns många olika anledningar till att du som barn och din familj kan må dåligt eller är i behov av stöd eller hjälp. Vi på socialtjänsten träffar dig när det har hänt något som du mår dåligt av eller om någon är orolig för dig.

Ibland behöver vi träffas flera gånger, och då kallas det för att vi gör en utredning. Att göra en utredning innebär att vi tillsammans med dig och din familj kommer fram till om det är något ni kan behöva hjälp med.

Under en utredning har du egna socialsekreterare som jobbar för att du ska få det så bra som möjligt. Vi talar med dig och ofta även dina föräldrar om hur du mår och hur det är hemma, i skolan och på fritiden. Vi vill veta om det finns något som du tänker skulle kunna bli bättre och om du vill förändra något för att allt ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att du ska få det bättre hemma och att det som är jobbigt, tufft och läskigt ska försvinna.

Om du vill, kan vi även tala med andra personer som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara din fritidsledare, granne eller lärare.

En utredning handlar inte om att någon har gjort fel. Tvärtom handlar det om att hitta rätt hjälp för dig, om du behöver det. Vi kanske kommer fram till att allt har blivit bättre under utredningen och att ni inte vill ha eller behöver någon hjälp. Då avslutar vi utredningen och ni behöver inte träffa oss mer.

Under utredningen kan vi tillsammans med dig och din familj komma fram till att ni behöver hjälp. Då bestämmer vi tillsammans med dig vilken hjälp som passar bäst. Det kan vara hjälp som alla kan få utan att en utredning behöver göras, men det kan också vara hjälp som vi bara kan erbjuda efter en utredning.

Vi har tystnadsplikt

Det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan, eftersom vi har sekretess. Det innebär att lagen säger att vi inte får föra saker vidare. De enda som får veta vad du har sagt till oss är dina vårdnadshavare.

Vårdnadshavare är ofta samma sak som föräldrar. Är du osäker, är det bara att fråga oss, så berättar vi för dig. Ibland får vi inte ens berätta för dina föräldrar, om du verkligen inte vill att de ska veta.

Öppenvården arbetar med stödinsatser enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling. Det kan handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp, för att nämna några exempel.

Öppenvården arbetar också med gruppverksamheter för barn och även för föräldrar. Där får man träffa andra människor med liknande erfarenheter, och få stöd och vägledning av familjebehandlare.

För att få kontakt med öppenvården ringer du 042-644 20. Ibland kan det räcka med ett fåtal samtal hos familjebehandlare. Upp till fem samtal kan erbjudas, utan att man gör någon utredning. Dessa samtal kallas servicesamtal, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år. Andra gånger behövs en längre kontakt, och då utreds behovet av insats.

Familjebehandlarna har, liksom övrig personal på socialförvaltningen, tystnadsplikt.

Öppenvården och dess familjebehandlare arbetar med bland annat:

  • Servicesamtal
  • Personligt stöd till barn och ungdomar
  • Föräldrastöd
  • Familjebehandling
  • RePULSE (träningsmetod för den som har svårigheter att kontrollera sina impulser)
  • Samverkan med andra verksamheter med fokus på barns behov, som till exempel förskola, skola och BUP
  • Medling vid brott.

 Gruppverksamheter:

  • CAP-grupper (Children are people)
  • Stödgrupp för barn till förälder i svår konflikt
  • Active Parenting.

Inloggning för socialjouren Helsingborg

Arbetar du på socialjouren inom Familjen Helsingborg kan du logga in i Åstorps verksamhetssystem Lifecare nedan. Inloggningen görs med hjälp av Bank-ID.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-17

Kontakt