Användande av offentlig plats

För att få använda en offentlig plats för försäljning, evenemang eller liknande måste ett tillstånd sökas hos Polisen.

Nästan alla platser utomhus i Åstorps kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, så som torg, parker, trottoarer och gator.

Om du vill söka tillstånd för att använda kommunens mark så vänder du dig i första hand till Polisen. På deras hemsida finns det blanketter att ladda ner.

Polisen tar ut en avgift för detta tillstånd och den avgiften måste vara betald innan de börjar handlägga ärendet. När Polisen fått din ansökan så skickar de den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-13

Kontakt