Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb på Åstorps kommun. Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter och leverera en service präglad av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån invånarnas behov och önskemål.

 • Förvaltningsekonom

  2022-05-21 Ekonomienheten arbetar med övergripande ekonomiska frågor och är en stödfunktion till övriga verksamheter och den politiska organisationen i kommunen. Vi erbju...
 • Lärare Ma/NO

  2022-05-19 Undervisning i ämnena Ma/No samt mentor tillsammans med kollega i en klass.
 • Lärarassistent särskild undervisningsgrupp

  2022-05-19 Som lärarassistent i särskildundervisningsgrupp kommer du att ingå i ett team som jobbar med den elevgruppen. Du kommer att ha varierande uppgifter som syftar t...
 • Boendekoordinator

  2022-05-19 Som boendekoordinator arbetar du med biståndsbedömda insatser i nära samverkan med myndighetsutövande socialsekreterare. Arbetet utgår från ett holistiskt persp...
 • Verksamhetsutvecklare inom funktionsstöd

  2022-05-17 Vi är i ett aktivt utvecklingsarbete och söker nu dig som vill anta utmaningen i detta projekt. Som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetsc...
 • Ekonomiassistent

  2022-05-16 Du kommer att arbeta med att upprätta och ansvara för dagbokföring avseende Åstorps kommun. Månatlig avstämning av balans- och likvidkonton. Arbetet innebär ä...
 • Fritidsledare

  2022-05-16 Fritidsledare med ansvar för fritidsgård, fritidsklubb och även del av fritidshem.
 • Nya skolan i Åstorp - biträdande rektor

  2022-05-11 Din uppgift som biträdande rektor för nya skolan, vars namn vi nu tillsammans med eleverna håller på att ta fram, är att leda F-6 i både drift och utveckling av...
 • Familjebehandlare

  2022-05-11 Som familjebehandlare arbetar du med kvalificerat, processorienterat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer. Du...
 • Lokalvård Fritidsenheten

  2022-05-09 Fritidsenhetens uppdrag. Vårt uppdrag är tillse att vi har välskötta, hela och rena lokaler/miljöer. En prioriterad funktion som berör alla hyresgäster i anlägg...
 • Idrottslärare 1-6

  2022-05-04 Du kommer att arbeta som idrottslärare och tillhöra ett av våra 4-6 arbetslag. Som det ser ut nu kommer du att undervisa i idrott från årskurs 1. Bredvid vår sk...
 • Vaktmästare Fritidsenheten

  2022-05-02 Fritidsenhetens uppdrag. Vårt uppdrag är tillse att vi har välskötta, hela och rena lokaler/miljöer. En prioriterad funktion som berör alla hyresgäster i anlägg...
 • Verksamhetschef Vård och omsorg

  2022-05-02 Som verksamhetschef i förvaltningen ansvarar du för samtliga delar inom avdelningen. Du styr, leder och utvecklar verksamheten i linje med politiska mål och pri...
 • Undersköterska Hemvården

  2022-04-27 Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av personlig och social omvårdnad, serviceinsatser, dokumentation, delegerade arbetsuppgifter från legitimerad...
 • Lärare 1-3 i Sv/So

  2022-04-08 Är du den lärare och kollega som vi på Haganässkolan i Åstorp söker efter? Tror du på varje elevs möjlighet att lyckas oavsett förutsättningar? Tror du att på a...
 • Ledsagare och avlösare

  2022-03-15 LSS-verksamheten i Åstorps kommun tillgodoser behovet av ledsagare och avlösare i hemmet till personer med olika behov och funktionsnedsättningar. Genom insatse...
 • Sommarvikariat Äldreomsorg

  2022-01-06 Hemvård Att arbeta i hemvården innebär att man arbetar i omsorgstagarens egen bostad. Det kan vara hjälp med påklädning, förflyttning, personlig hygien, ledsag...

Kontakt

Senast ändrad • 2021-06-23

Kontakt