Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansökan om tillstånd hos kommunen.

Ibland kan det behövas olika tillstånd för den verksamhet du vill starta. Ibland kommer kommunen ut och kontrollerar hur verksamheten fungerar i förhållande till de lagar och regler som finns. Detta kallas för tillsyn.

Vägledning till krav och lagar

Utöver de tillstånd och annat som kommunen beviljas kan du behöva tillstånd och annat från andra myndigheter. En bra vägledning till de viktigaste kraven som lagar och regler ställer på just din bransch får du hos Verksamt, där Skattverket i samverkan med Tillväxtverket och Bolagsverket informerar om de viktigaste åtaganden för dig som företagare.

Brandskydd och säkerhet

Du som är företagare eller ansvarig för en verksamhet ska följa vissa krav, lagar och regler gällande brandskydd och säkerhet.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt