Ta emot praoelever

PRAO är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv, som bidrar med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning.

Genom PRAO får eleverna erfarenhet av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar. Men även hur arbetet i specifika branscher går till. Praoperioden är förlagt på vårterminen i årskurs 8, under veckorna 19, 21 och 22.

Genom att ni som arbetsgivare engagerar er i PRAO:

  • stärker ni ert varumärke
  • förebygger generationsväxling
  • skapar intresse för branschen
  • stöttar ungas inträde på framtidens arbetsmarknad
  • får nya perspektiv på verksamheten
  • får förståelse för morgondagens arbetskraft och kunder

Vår utvecklare för skola- arbetslivsfrågor hjälper er som arbetsgivare med handledarstöd, upplägg för en meningsfull PRAO och arbetsmiljöfrågor. Vi dokumenterar och sprider även vidare goda exempel av PRAO.

 Du kan själv välja att registrera dig och ert företag för PRAO, och det gör du här.

Vi ser fram mot en härlig praoperiod tillsammans med er där eleverna får prova sina kunskaper, relatera till sig själva, agera utefter intresse och orientera sig på arbetsmarknaden med stöd och hjälp från er!

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-18

Kontakt