Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor. Processen regleras av speciella lagar och regler.

Åstorps kommun sluter upphandlingsavtal i eget namn men deltar också i samordnade upphandlingar, regionalt med samarbete med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne samt inom ramen för samarbetet Familjen Helsingborg. Genom Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vi även möjlighet att avropa varor och tjänster från ramavtal upphandlade av SKL Kommenus inköpscentral (SKI).

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt