Lotteritillstånd

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan du behöva ansöka om ett registreringslotteri. Här hittar du information om lotterier och hur du går tillväga för att ansöka.

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes - spellagen . Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning utförs av Spelinspektionen .

Vem kan arrangera ett registreringslotteri?

Tillstånd för registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel till sin verksamhet.

När du ansökt och föreningen blivit registrerad för registreringslotteri så får du arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Det motsvarar 1 548 450 kr baserat på prisbasbeloppet år 2019.

När det inte krävs tillstånd

Vissa lotterier kräver varken licens av Spelinspektionen eller registrering hos kommunen. Det gäller när de deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp. En ideell förening eller ett registrerat trossamfund behöver inte heller registrera lotteriet när det handlar om:

1. Ett mindre lotteri som ordnas i samband med en tillställning som föreningen eller trossamfundet anordnar eller deltar i.

  • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp, vilket motsvarar 11,83 kronor 2020.
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp vilket motsvarar 7883 kronor 2020.
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

2. Ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning eller offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

  • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp, vilket motsvarar 11,83 kronor 2020.
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/60 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 788 kr.

Kundtjänst på Medborgarkontoret handlägger registreringslotterier. En registrering kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan.


Kontakt

Senast ändrad • 2024-01-29

Kontakt