Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Sommarsimskola

Att kunna simma är viktigt för ökad säkerhet i och vid vatten. Men det handlar om mycket mer än att endast lära sig att simma. På sommarsimskolan ligger stort fokus på att öka barnens vattenvana.

Genom lek och roliga övningar tränar vi upp vattenvanan så att barnen känner sig trygga och bekväma i vattnet. Detta varvas med en del simträning, som till exempel grunderna i bröst- och ryggsim.

Vilka kan gå sommarsimskola?

Alla barn som börjar årskurs 2 till hösten 2023 i Åstorps kommun. För barn som är på fritidshemmet den dagen och tiden simskolan är går det buss och fritidshemspersonal åker med och ansvarar för barnen. Även barn som inte går på fritids den aktuella tiden eller dagen får åka med bussen men är under ansvar av vårdnadshavaren.

Simskola sommaren 2023

Simskolan pågår måndag till fredag under två veckor och är
uppdelad på två perioder:

Period 1: 19 juni - 30 juni

09.00 Hyllinge skola
10.00 Nyvångs skola
11.00 Haganässkolan
13.00 Rågenskolan
14.00 Tingdalsskolan/Björnås

På midsommarafton är simskolan stängd.

Period 2: 3 juli - 14 juli

09.00 Hyllinge skola
10.00 Haganässkolan
11.00 Rågenskolan
13.00 Tingdalsskolan/Björnås
14.00 Kvidinge skola

Varje lektion pågår i 45 minuter inklusive uppvärmning och samling innan och efter lektionen. Observera att tid i vattnet kan variera.

Kostnad och anmälan

Simskolan är kostnadsfri. Du anmäler ditt barn på:

Anmälan öppnar den 5 maj klockan 12:00. Sista dag för anmälan är den 31 maj.

Simskolegrupper

Det är 20 barn i varje grupp. Grupperna är inte nivåbaserade och riktar sig till nybörjare.

Tider för simskolan

Följande tider finns att välja under båda perioderna:

09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.00-13.45
14.00-14.45

Information till dig som vuxen

Fritidspersonal och vårdnadshavare har ansvar för all tid förutom i bassängen, då är det simlärarna som ansvarar. Vid sista simskoletillfället bjuder vi varje barn på glass! Det kommer också vara möjligt att köpa simmärken.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller
funderingar via: simskola@astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-07

Kontakt