Coronaviruset - information till invånare och företagare

Här hittar du samlad information från Åstorps kommun gällande coronaviruset covid-19. Vi följer aktuella rekommentationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

Region Skåne ansvarar för vaccination mot covid-19 i Skåne. Åstorps kommun hjälper till med vaccinering av den första prioriterade gruppen, som delvis finns inom den kommunala omsorgen. Mer information om vaccination inom Åstorps kommuns verksamheter kommer inom kort.

Besök Region Skånes hemsida för mer information om hur vaccinationen i regionen kommer gå till.

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Skyddsutrustning till privata utförare inom omsorg

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning till kommunen.

För att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och minska smittspridningen har socialförvaltningen gjort vissa förändringar i sina verksamheter.

Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Elever, vårdnadshavare och personal får kontinuerlig information via Tieto Edu.

Vårdnadshavare har ansvar för att barn inte kommer till skola och förskola sjuka, det vill säga med förkylningssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Barn och elever ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Alla barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Efter distansundervisningen– högstadieelever successivt tillbaka i skolan

Högstadieelever i Åstorps kommun kommer successivt tillbaka till klassrumsundervisning från den 25 januari. Detta efter rekommendation från Smittskydd Skåne och beslut av Åstorps kommun. Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun välkomnar återgången och skolorna planerar nu utifrån sina förutsättningar.

Fjärrundervisning 11-24 januari Vuxenutbildningscentrum

Mellan den 11 och 24 januari har Vuxenutbildningscentrum inga lektioner på plats. Alla elever har fjärrundervisning. Lektioner sker enlighet ordinarie schema men lektionerna genomförs via Google meet.

Elever på IM-programmet erbjudas lunch under perioden.

Lunchlådor till gymnasieelever och studerande på IM

Åstorps kommun erbjuder lunchlådor som kan värmas upp hemma till alla gymnasieelever som har fjärr- och distansundervisning. Detta gäller med start den 11 januari för elever som är folkbokförda i kommunen. Eleverna beställer lunchlådor i förväg via kommunens e-tjänst.

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Mellan 09:00 och 14:00 på vardagar kan du ringa till vår anhörigkonsulent Marie Carlberg via 042-641 20. Hon finns där om du behöver råd och stöd, har frågor kring kommunens arbete med anledning av covid-19 eller om du bara vill prata med någon.

Flera organisationer har även öppna stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Just nu lever många av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Just nu är det många som behöver hjälp med olika saker på grund av rådande läge med coronaviruset covid-19. Du som vill hjälpa till kan engagera dig på flera olika sätt.

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här har vi samlat några telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Åstorps municipality pays close attention to any updates advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB tagit fram två filmer om testning. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om vikten av testning vid symtom för covid-19.


Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-22