Coronaviruset - information till invånare och företagare

Här hittar du samlad information från Åstorps kommun gällande coronaviruset covid-19. Vi följer aktuella rekommentationer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccineras.

Region Skåne ansvarar för vaccination mot covid-19 i Skåne. Det är gratis att vaccineras mot covid-19.

Barn från 12 år erbjuds vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 till barn från 12 till 15 år. Enligt nuvarande plan från Folkhälsomyndigheten ska vaccinering av den här målgruppen inledas samordnat i hela landet i början av november.

Åstorps kommun hänvisar i första hand till samlad information hos 1177, Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Följ utvecklingen

Kommunens lokaler är öppna för föreningsledda aktiviteter för såväl barn som vuxna. Det gäller för verksamhet inom idrott, kultur och konst. Detta innebär att kommunens idrottshallar, inomhusanläggningar och Kulturhuset Björnen hyrs ut till organiserad vuxenverksamhet i föreningsregi. Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare är igång sedan tidigare.

Föreningen och dess ledare ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens råd följs. Till exempel genom att hålla avstånd till varandra, ha aktiviteter i mindre grupper och följa det angivna maxantal personer får vistas i varje lokal.

Åstorps kommun har som ambition att hjälpa och bistå det lokala näringslivet i rådande situation. Vi försöker att underlätta i den mån vi kan och har fortsatt en generös hållning till och för näringslivet.

Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Elever, vårdnadshavare och personal får kontinuerlig information via Tieto Education.

Vårdnadshavare har ansvar för att barn inte kommer till skola och förskola sjuka, det vill säga med förkylningssymtom, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk. Det finns också information för dig som är vaccinerad och blir sjuk.

Vid förekomst av covid-19 i en skolklass

Om det konstateras fall av covid-19 i en skolklass så är det möjligt att övriga elever kan ha blivit smittade. Därför är det viktigt att göra en provtagning för covid-19 så snart som möjligt. Elever som inte har symtom kan gå kvar i skolan i väntan på provsvar.

Du beställer ett gratis test för egenprovtagning på 1177.se. Som vårdnadshavare beställer man test åt barn som är 6-12 år. Har barnet fyllt 13 år behöver hen ha ett eget BankID eller Freja eID Plus för att beställa självtestet.

Om barnet behöver testas på grund av symtom men saknar BankID eller Freja eID kan ni kontakta vårdcentralen för hjälp med provtagning. På grund av hög belastning kan vårdcentralerna inte hjälpa till med provtagning av symtomfria skolelever.


Fritidsgårdarna är öppna

Våra fritidsgårdar är öppna och verksamheten är anpassad för att motverka smittspridning.

För att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna och minska smittspridningen har socialförvaltningen gjort vissa förändringar i sina verksamheter.

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Mellan 09:00 och 14:00 på vardagar kan du ringa till vår anhörigkonsulent Marie Carlberg via 042-641 20. Hon finns där om du behöver råd och stöd, har frågor kring kommunens arbete med anledning av covid-19 eller om du bara vill prata med någon.

Flera organisationer har även öppna stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Just nu lever många av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Risken för att nya varianter av covid-19 förs in i Sverige är fortsatt stor. Därför har Folkhälsomyndigheten utfärdat rekommendationer till personer som reser in i landet. Mer information om vad som gäller hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Just nu är det många som behöver hjälp med olika saker på grund av rådande läge med coronaviruset covid-19. Du som vill hjälpa till kan engagera dig på flera olika sätt.

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här har vi samlat några telefonnummer som du kan ringa om du har frågor och funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Åstorps municipality pays close attention to any updates advice given by the Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden is continuously updating information on the new coronavirus in different languages.

The best way to protect yourself and others from infection is to avoid close contact with people who are ill.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB tagit fram två filmer om testning. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om vikten av testning vid symtom för covid-19.


Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-05